Affugtning i kirker

Skimmelsvamp opstår på grund af fugt. Er den relative fugtighed i væggen over 75 % vil der være grobund for vækst af skimmelsvampe. En affugter kan være med til at løse problemet.

Gamle bygninger og skimmelsvamp

En googlesøgning afslører, at der i Danmark er ca. 2.400 folkekirker. En stor del af disse er meget gamle bygninger. Det er for så vidt ikke noget problem. Det bliver det først, hvis bygningerne og inventar er angrebet af skimmelsvamp. Det er ødelæggende for både bygningskonstruktionen og indboet.

Opdag skimmelsvamp

Skimmelsvamp opstår på grund af fugt. Er den relative fugtighed i væggen over 75 % vil der være grobund for vækst af skimmelsvampe. Disse optræder som mere eller mindre skjulte skjolder og misfarvninger på vægge og eventuelt bag skabe og andre steder i bygninger. Er en bygning angrebet af skimmelsvampe, kan det lugtes. Skimmelsvamp lugter muggent.

Hurtigt voksende og dyr logerende

Der skal heller ikke lang tids søgning på nettet til for at erfare, at flere menighedsråd har kolossalt store regninger til fjernelse og bekæmpelse af den uvelkomne, klæbrige og sundhedsfarlige svamp. Nogle steder er præstegårde blevet lukket af samme årsag. Andre steder har skimmelsvampen på ødelukkende vis angrebet kirkeorglet. Derudover skaber svampen ubehag for både kirkegængere og ansatte. Ikke meget går den angrebslystne og hurtigt voksende skimmelsvamp forbi. Den slags er dyrt og på alle måder skadeligt.

Vigtigheden af en passende rumtemperatur

Når den relative fugtighed er høj, er det formålstjenligt at sætte varme på, så rumtemperaturen stiger. Derved falder den relative fugtighed. Og så er vi ved kernen af problemstillingen. Mange af de problemer, der opstår med skimmelsvampe på grund af fugt, opstår netop fordi, besparelsen på varmebudgettet har været for stor. I takt med at rumtemperaturen falder, stiger den relative fugtighed. I mange tilfælde bliver den så høj på specielt de kolde flader, at skimmelsvampene får gode vækstbetingelser. Her er det en god tommelfingerregel, at rumtemperaturen ikke bør ligge under 15°C. Og hvis der så er en relativ fugtighed på 65% i rummet, bør det affugtes.

Hellere forebygge end helbrede

Skimmelsvamp kan være årsag til:
• Træthed
• Koncentrationsbesvær
• Hovedpine
• Almen utilpashed
• Irriterede slimhinder
• Høfeberlignende symptomer
• Ødelæggelse af inventar og evt. dokumenter

Og hvorfor vente til skimmelsvampen har sat sine ødelæggende spor? I mange tilfælde hylder vi princippet om, at det er langt bedre at forebygge end at helbrede. Det er det bestemt også i forhold til skimmelsvamp. Og det er ganske nemt.

Nyt sortiment af affugtere

Dantherm har netop lanceret en ny generation af de velkendte CDF affugtere. De er ideelle til at beskytte og bevare værdier, så de ikke får fugtskader. CDF affugterne er velegnede til brug i museer, kirker og arkiver, hvor der ofte opbevares genstande og klenodier af historisk karakter. CDF affugtere er desuden økonomiske i drift, og kan overvåges samt naturligvis fjernbetjenes via BMS kommunikation.

Funktionelt design som lønner sig

CDF affugterne er designet til både at kunne hænge på væggen eller stå på gulvet. Affugterne vil ikke gribe forstyrrende ind i et kirkerums interiør. Så hvorfor ikke blive skimmelsvamp kvit? Det vil gavne de ansatte og kirkegængerne og resultere i et langt sundere indeklima. For slet ikke at tale om at bevare inventaret både brugbart og intakt.

Læs om Dantherms væghængte CDF affugtere

Kontakt Dantherm
online
Send en e-mail til os