Boligventilation
til private

Sådan løser du indeklimaproblemer
med energieffektiv boligventilation!

Løs indeklimaproblemer med boligventilation

Udvælgelsesdiagram -
tommelfingerregler for
valg af affugter

Det er ikke strengt nødvendigt at udføre alle de omfattende beregninger, som er beskrevet i denne guide. I mange tilfælde er det muligt at dimensionere en mobil affugter ud fra nogle simple erfaringsmæssige størrelser ved hjælp af såkaldte tommelfingerregler. Vi vil i det følgende gøre rede for nogle af disse tommelfingerregler og deres anvendelse i forbindelse med løsning af eksemplerne i denne guide.

Affugtningsbehovet W angives i g vand/time.

Lokalets rumfang V angives i m3.

Problemønsket resultattypiske stederSkønnet luftskifteTommelfinger-regel
For højt vandindhold i luften Skabe et godt indeklima Kontorbygninger, private hjem, mødelokaler, osv. 0,5 pr. time W=V*2.0 (g/time)
For højt vandindhold i luften Bevarelse og beskyttelse af varer og materialer Museer og gallerier. Lagerlokaler hvor der opbevares fugtfølsomme varer, vandværker, osv. 0.3 pr. time W=V*1.2 (g/time)
For højt vandindhold i materialer Udtørring af vandskader* Oversvømmelse, brand, sprængte vandrør, osv. Så lavt som muligt W=V*4.0 (g/time)

* = Baseret på en tørretid på 8-12 dage

Bemærk venligst, at når det drejer sig om udtørring af nybyggeri, afhænger tørretiden af hvilket byggemateriale, der er brugt til vægge, gulve og lofter. Vandindholdet i forskellige byggematerialer varierer så meget, at det ikke er muligt at opstille tommel-fingerregler for dette. 

1. Affugtning for at skabe et behageligt indeklima

Hvis der ønskes en relativ fugtighed på ca. 50% RF, bruges denne formel:

W = V * 2,0 (g/time)

Eksempel: V = 500m3 > W = 2,0 * 500 = 1000 g/time.

Anbefaling: To CDT 40 affugtere. Kapacitet: 0,65 liter/time ved 20°C/50% RF.

2. Bevarelse og beskyttelse af varer og materialer

Hvis der ønskes en relativ fugtighed på ca. 50% RF bruges denne formel:

W = V * 1,2 (g/time)

Eksempel: V = 450 m3 > W = 1,2 * 450 = 540 g/time

Anbefaling: CDT 40. Kapacitet: 0,65 liter/time ved 20°C/50% RF 

3. Udtørring af vandskader

Vi forudsætter at tørretiden er 8-12 dage ved gennemsnitsbetingelser på:

t = 20°C/50% RF (begynder ved 60% RF og slutter ved 40% RF). Følgende formel kan bruges:

W = V * 4,0 (g/time)

Eksempel: V = 280 m3 > W = 4 * 280 = 1120 g/time

Anbefaling: To CDT 40 S affugtere. Kapacitet pr. aggregat: 0,60 liter/time ved 20°C/50% RF. Ved udtørring af vandskader anbefaler vi at bruge S-modellen med ekstra luftmængde og indbygget 1kW varmelegeme for at fremskynde fordampning og dermed affugtning.

lokalets rumfang (V)CDT 30 (S)CDT 40 (S)CDT 60CDT 90
< 200 m3  2 stk. 1 stk. 1 stk. 1 stk. 
200 - 300 m3 3 stk. 2 stk. 2 stk.  1 stk. 
300 - 500 m3 5 stk. 3 stk.  3 stk.  2 stk. 

500 - 750 m3

 7 stk. 4 stk.  3 stk. 2 stk.