After Sales Support

After Sales Support ydes til hele Dantherms produktprogram.

Serviceaftaler

Serviceaftaler kan tegnes lokalt og globalt. Dantherms egen organisation udfører service i Danmark. Globale og lokale udenlandske serviceaftaler udføres ved hjælp af servicepartnere eller datterselskaber.

En serviceaftale omfatter typisk en eller flere af følgende elementer:

 • Planlagte regelmæssige eftersyn
 • Reparation af anlæg
 • Rapportering af anlæg
 • Aftale om serviceniveau

Reservedele

Reservedelsgruppen klarer typisk opgaver som:

 • Udvælgelse af de reservedele der skal findes til et anlæg
 • Ordremodtagelse-/behandling
 • Hjælp til at udvælge korrekt reservedel
 • Opdatering af styklister for reservedele

Support

Supportgruppen klarer typisk opgaver som:

 • Produkttræning
 • Teknisk support til produkterne
 • Reklamationsbehandling

Service

Servicegruppen klarer typisk opgaver som:

 • Koordinering og udførelse af serviceopgaver
 • Serviceopgaver iht. tegnet serviceaftale
 • Reparation af produkter
 • Renovering af ældre produkter

Dokumentation

 • Udvikling af nye og opdatering af ældre servicemanualer
 • Koordinering af servicemanualers sprogvarianter
    
Kontakt
Kontaktoplysninger

Serviceafdelingen