Dantherms betingelser for udsendelse af nyhedsbreve

Tak for din interesse for vores nyhedsbrev

Ved din tilmelding accepterer du følgende vilkår for vores behandling af dine personoplysninger.

Ved din tilmelding accepterer du at modtage nyhedsbreve fra os:

DANTHERM A/S
Marienlystvej 65
DK-7800 Skive
Telefon: +45 96 14 37 00
Email: info@dantherm.com

Vores nyhedsbreve indeholder tips, guides, produktnyheder samt generel markedsføring af vores produkter og ydelser. Afhængig af dine præferencer, som du kan opdatere på din abonnementsprofil, vil du modtage op til 4-5 nyhedsbreve om måneden.

Ønsker du at trække din tilmelding tilbage, kan du også gøre dette på din abonnementsprofil, eller via det afmeldingslink som findes i bunden af alle nyhedsbreve. Du kan også skrive til privacy@dantherm.com. Hvis du afmelder dig vores nyhedsbrev, modtager du ikke yderligere nyhedsbreve fra os. Du modtager en bekræftelse på, at du er afmeldt, og vi sletter eller anonymiserer derefter de personoplysninger vi behandler om dig efter dit samtykke til at modtage nyhedsbreve.

Personoplysninger og hvad vi bruger dem til

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, afgiver du e-mailadresse, navn samt eventuelt oplysninger om hvilken virksomhed eller organisation du tilhører. Vi anvender disse oplysninger for at kunne udsende nyhedsbrevene til dig og gøre indholdet personligt.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevene, herunder om nyhedsbrevene åbnes, i hvor lang tid de er åbne, hvornår nyhedsbrevet slettes, og om der klikkes på links, opsamles af Dantherms CRM system. Disse oplysninger bruger vi til at forbedre vores service, så vi i endnu højere grad kan målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser. I det omfang du udviser interesse for specifikke produkter, sender vi oplysningerne videre til vores salgsafdeling med henblik på eventuel opfølgning. Vi bruger herudover oplysningerne i anonymiseret form til at føre statistik med brugen af vores nyhedsbreve.

Vores brug af dine oplysninger sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

De personoplysninger du afgiver i forbindelse med din tilmelding til nyhedsbrev og ved brug af nyhedsbreve opbevares, indtil du framelder dig nyhedsbrevet. Ved frameldelse slettes oplysningerne om dig hos os og vores databehandler. Vi behandler herefter kun oplysningerne i en anonymiseret form, hvor det ikke er muligt at identificere, at oplysningerne kommer fra dig.

Vær opmærksom på, at hvis du uafhængigt af din tilmelding til nyhedsbrev har udfyldt en kontaktformular eller lignende på vores hjemmeside dantherm.com, hvor du har afgivet personoplysninger, bliver disse ikke slettet, når du framelder dig nyhedsbrev. Du kan dog til enhver tid bede os om at få indsigt i hvilke oplysninger vi måtte have om dig, ligesom du i nogle tilfælde kan få oplysningerne berigtiget eller slettet. Se afsnittet ”Dine rettigheder” i slutningen af denne tekst for flere detaljer om dine muligheder.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Overførsel af oplysninger til tredjelande  

Vi benytter os af ClickDimensions som platform til at udsende nyhedsbreve. ClickDimensions, er hjemmehørende i USA, ClickDimensions opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Da ClickDimensions er baseret i USA, accepterer du udtrykkeligt med din tiltræden af disse vilkår, at dine personoplysninger afgivet for at kunne sende dig nyhedsbreve, samt oplysninger vi genererer omkring din brug af vores nyhedsbreve, eksporteres til og opbevares i USA.

ClickDimensions er tilknyttet Privacy Shield-ordningen, som også danner et fornødent overførselsgrundlag for vores overførsel af dine personoplysninger til ClickDimensions i USA.

Du kan læse mere om tilknytningen hos ClickDimensions: http://clickdimensions.com/about/privacy-shield/

Og du kan se tilknytningen til Privacy Shield her: https://www.privacyshield.gov

Videregivelse af dine oplysninger

Vi kan videregive dine oplysninger til vores koncernforbundne selskaber til brug for opfølgning overfor dig, ud fra hvilke interesser du har udvist. Du vil ikke modtage nyhedsmails fra vores koncernselskaber, med mindre du har afgivet særskilt accept hertil.

Herudover videregiver vi ikke dine oplysninger til andre til kommercielle formål. Vi kan videregive dine oplysninger i andre situationer, hvor det er til brug for politimæssig efterforskning, hvis vi er underlagt en retlig forpligtelse eller pålagt at udlevere oplysningerne ved kendelse eller tilsvarende afgørelse.

Dine rettigheder

Udover at du altid kan tilbagekalde dit samtykke til at vi må sende dig nyhedsbreve, har du efter databeskyttelseslovgivningen visse rettigheder. Disse omfatter at du kan anmode om indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, og du kan anmode om berigtigelse eller sletning af personoplysninger om dig eller begrænsning af behandlingen vi foretager. Du kan også gøre indsigelse mod vores behandling og du kan udøve retten til dataportabilitet.

Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder kan du rette henvendelse herom til: privacy@dantherm.com

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.