Thermosiphon-teknologi

Dantherms Thermosiphon giver energi-effektiv varmeveksling. Den er bygget op som et traditionelt kølesystem med kølemiddel, men uden kompressor. De eneste bevægelser i systemet er fra de to ventilatorer og kølemidlets naturlige vandring i systemet.

Hvordan virker en Thermosiphon? - Hvad er en Thermosiphon?Thermosiphon Technology

Den genererede varme i kabinettet opsamles af fladen internt i Thermosiphonen. Varmen får kølemidlet til at cirkulere og fordampe til gas. Dantherms Thermosiphon bruger energien fra dette faseskift til at skabe passiv varmeveksling og på den måde nedkøle kabinettet.

Bag om Thermosiphonen

Dantherms Thermosiphon drives af en energi-optimerende styringsenhed og kontrolstrategi og to energi-effektive ventilatorer uden brug af kompressor.

Lukket kølekredsløb

Thermosiphonen køler i et lukket kredsløb hvor den interne og eksterne luftstrøm adskilles for på den måde at opretholde et rent internt miljø i aflukket. Fordi Thermosiphonen er designet til energi-effektiv varmeveksling uden kompressor, forstyrres processen ikke af de små bevægelser som en kompressor normalt afgiver. Thermosiphonen har derfor opnået en høj IP-klasse.

Kapacitet

Når man vælger at benytte en køleteknologi som køler ved hjælp af udeluft, er det vigtigt at forstå konceptet delta t (Δt):

Δt = t intern - t ekstern

Forklaring: enhedens kapacitet er angivet til 288 W/K. Det betyder at kølekapaciteten, ved en temperaturforskel på 1 Kelvin/1°C, er 0,288 kW.

Eksempel: den gennemsnitlige udetemperatur er 20°C, den ønskede indetemperatur er 25°C, delta T (Δt) = 5 (25-20).

Thermosiphon Technology Shelter

Energi-effektivitet

Hele ideen bag Dantherms Thermosiphon er at bruge så lidt energi som muligt. Derfor er Thermosiphonen konstrueret med egenskaber som lavt tryktab over fladen, ventilatorregulering og energi-effektive bestanddele.

Processen med at afbalancere et passivt kølesystem er udfordrende, men mestres kunsten opnår man en køleenhed som er perfekt tilpasset Telecom-branchens særlige behov. Dantherms Thermosiphon har således høj kapacitet ved både høje og lave udetemperaturer og bruger minimal energi til køling af det elektroniske udstyr.

Lang levetid

Dantherms Thermosiphon er konstrueret med komponenter som micro channel coils og industriventilatorer for at opnå den bedst mulige ydelse og længst mulige levetid.

Kontrolstrategi

Køle- og kontrolstrategierne for Thermosiphonen er optimeret på baggrund af Dantherms årlange samarbejde med og udviklingsarbejde for Telecom-industriens vigtigste leverandører, forhandlere og operatører. Thermosiphonen er specielt til Telecom-industrien og er dermed konstrueret til at sikre sitets oppetid og indtjening, selv under installation, service, strømsvigt eller ekstreme udendørsforhold.

Thermosiphon InstallationTeknologi og udvikling

Øget efterspørgsel efter passiv køling fik Dantherm til at rette opmærksomheden mod thermosiphon-teknologien. Dantherm tilpassede teknologien i forhold til moderne varmeveksling i aflukker med elektronisk udstyr. Blandt andet var det en stor udfordring at Telecom-aflukker er præget af meget lidt plads og store kølebehov. Men med thermosiphon-teknologien kunne Dantherm udvikle en mere kompakt enhed med højere kølekapacitet end kendte varmevekslere. Thermosiphonen er desuden en god forlængelse af Dantherms serie af luft/luft-varmevekslere.

Thermosiphon-løsninger

Se vores udvalg af energibesparende Thermosiphoner til passiv køling!

Vi ser frem
til at besvare
dine spørgsmål!

Tlf.: 26 77 10 50

Online kontaktformular
Animation:
Thermosiphon-
køling
Dantherm Thermosiphon-køling på Telecomsite Afspil
Fakta:
DC Thermosiphon

Særdeles energi-effektiv
Fuldt industrialiseret
Køling i lukket kredsløb