Energibesparelser i
batteribanker uden
strømforsyning

En mobiloperatør har gjort noget smart og fordelagtigt. En ændring fra den traditionelle AC-drevne airconditionløsning til en DC-drevet dobbeltzoneløsning resulterer i en reduktion af energiforbruget. Behovet for at omforme strømmen fra den net-uafhængige energikilde til kølesystemet er nu helt forsvundet. Desuden er kølingen langt mere effektiv.

Generelt en bedre løsning
En mobiloperatør med aktiviteter i flere afrikanske lande var interesseret i at udskifte et AC-forsynet kølesystem med DC. Ønsket opstod som følge af behovet for at spare på energien og reducere udgiftsniveauet. Dantherm præsenterede en DC-løsning, som ville optimere operatørens løsning. Dantherms løsning fjerner behovet for konvertering og fokuserer kølingen. Løsningen er sikker og nem at installere.

Den afrikanske udfordring
Mobiloperatøren vælger nu at beskytte sine talrige afrikanske lokaliteter mod nedsmeltning som følge af de høje temperaturer. Beskyttelsen består i Dantherms dobbeltzoneløsning. Løsningen sikrer en adskillelse mellem de temperaturfølsomme batterier og transmissionsudstyret, forklarer områdesalgschef Randi Sandfeld Larsen.

En afrikansk mobiloperatør har en række problemer. Heriblandt er de høje varmegrader. Det skal sidestilles med, at strømforsyningen ofte er ustabil eller endda ikke-eksisterende. Lokaliteterne er desuden sårbare over for hærværk, fordi der er værdifuld elektronik. Problemerne var det nødvendigt at finde en løsning på. 

Adskillelse af køling og ventilation
I Dantherms dobbeltzoneløsning er batterierne anbragt i et udendørs skab, der forsynes med DC-strøm. Transmissionsudstyret er anbragt i et ventileret indendørs skab. Resultatet er et væsentligt lavere energiforbrug. Operatøren køler nu kun de temperaturfølsomme batterier. Derudover arbejder Dantherms DC-airconditionanlæg uden vekselrettere. Det reducerer konverteringskæden. Et mindre effekttab og yderligere besparelser bliver det positive resultat heraf.

Mono-blokdesignet er nemt at installere Netuafhængige batterier_ORIGINAL_2
Dantherm udskifter mobiloperatørens eksisterende opdelte airconditionanlæg med en mono-blokenhed. Udskiftningen overflødiggør de synlige rør. Det beskytter ikke alene enhederne mod hærværk. Det gør også installationen meget lettere.  

Besparelserne vil variere
Mobiloperatøren har godkendt Dantherms dobbeltzoneløsning. Dantherm leverer derfor nu løsningerne, efterhånden som partneren servicerer lokaliteterne. Besparelsesresultatet vil variere afhængigt af lokaliteten og afhænge af en række faktorer som f.eks.: De klimatiske temperaturer på lokaliteten og lokalitetens tidligere energikilder. Hvis alle mulighederne ved Dantherms DC-løsning udnyttes optimalt, regner vi med, at mobiloperatøren vil opnå ca. 60-70 procent besparelser på elforbruget til køling, udtaler Randi Sandfeld Larsen.

Mobiloperatøren opnår en række betydelige fordele
Lokaliteterne uden forbindelse til elnettet skal ikke længere konvertere diesel-, solar- eller vindgenereret DC-strøm til AC-strøm. Hidtil har det medført 10-15 procent energitab.

  • DC-drevet køling forbruger ikke ekstra strøm i opstartsfasen. AC-drevet køling kræver på den anden side op til 10 gange driftsstrømmen, hver gang temperaturen når toleranceniveauet, og kølesystemet skal startes.
  • Kammerkølingen forlænger batteriernes levetid. Det sikrer betragtelige besparelser.
  • Lokaliteterne er bedre sikret mod hærværk. Mono-blokenheden består kun af ét airconditionanlæg med lukket kreds uden blotlagte rør.
  • Løsningen er nem at installere og vedligeholde.

 

Hvordan kan Dantherm hjælpe dig?

Design, teknik, energibesparelsesberegninger, salgssupport.

Mere teknologi?

Få mere at vide om Dantherms løsninger

Animation:
Flexibox Free Cooling
How does the Free Cooling Flexibox for Telecom Shelters work? Play
Animation:
Dual zone
compartment cooling
Dantherm dual zone battery compartment cooling Play