Gør din
eksisterende
køleløsning bedre

Sådan forbedrer du din indtjening ved at kombinere din eksisterende løsning med DC-airconditioning!

Rentabilitetstjekliste - fordel for dig?

DC-airconditioning er det rigtige valg under bestemte forhold. Hvis forudsætningerne er til stede, vil driftsomkostningerne falde, og din indtjening forbedres.
Hvis du vil kunne skrive sorte tal, skal dine lokaliteter svare til en eller flere af nedenstående omstændigheder:

  • Fjernlokaliteter forsynet af vedvarende energikilder
  • Lokaliteter med ustabil oppetid og indtjening som følge af hyppige
    strømsvigt og/eller periodisk strømforsyning
  • Lokaliteter med udstyr med forskellige temperatur-
    følsomheder, dvs. f.eks. elektronik og batterirum
  • Lokaliteter i regioner med ekstreme omgivelsestemperaturer
  • Hybridlokaliteter, der kræver en strategi med nul nedetid

4 kombinationer, der vil forbedre din indtjening

HVAD HVOR HVORFOR

Frikøling
+ DC-airconditioning

Fjernlokaliteter, hvor udetemperaturen varierer fra over til under køleindstillingspunktet.

Opretholder lave indetemperaturer med lave driftsomkostninger, hvis frikøling ikke er en mulighed.

Airconditioning
+ DC-airconditioning
Fjernlokaliteter + lokaliteter med temperaturfølsomt udstyr, der kræver lave køleindstillingspunkter, f.eks. batterirum. Opretholder dobbelte klimazoner for at holde driftsomkostningerne nede + forlænger levetiden på eksisterende aircondition-enheder, da de kun aktiveres i nødsituationer.
Varmeveksling/
Thermosiphon

+ DC-airconditioning
Udfordrende miljøer, f.eks. kystområder + lokaliteter med temperaturfølsomt udstyr, der kræver lave køleindstillingspunkter, f.eks. batterirum. Opretholder dobbelte klimazoner for at holde driftsomkostningerne nede + forlænger levetiden på eksisterende aircondition-enheder, da de kun aktiveres i nødsituationer.
Fortrængningsbaseret frikøling
+ DC-airconditioning
Fjernlokaliteter, hvor udetemperaturen varierer fra over til under køleindstillingspunktet + små anvendelser med stillestående indeluft.

Opretholder lave indetemperaturer med lave driftsomkostninger, hvis frikøling ikke er en mulighed.

  

Relateret emne

Netuafhængige batterier: Sådan kan du spare energi, sikre oppetiden og forøge indtjeningen

Relateret emne

70 % reduceret energiforbrug til køling af lokaliteter – find ud af, om din virksomhed kan opnå de samme resultater!

Contact Dantherm
online

Customer support
+45 96 14 37 83

Send us an e-mail