Sådan sparer du
med dobbeltzonekøling

Med en dobbeltzoneløsning som klimaregulering kunne Dantherm hjælpe en stor telecomoperatør i Sydeuropa med at reducere energiforbruget til køling med 70 %.

Dantherm blev kontaktet af en stor sydeuropæisk telecomoperatør med tusindvis af lokaliteter verden over. De benyttede traditionel aircondition til køling af deres indendørs lokaliteter. Det var ønsket at få  en mere energieffektiv løsning. Hver af lokaliteterne omfattede op til 16 batterier. Det betød, at en stor del af energien gik til at holde den fastlagte temperatur.

Operatøren var på udkig efter en ny måde at køle lokaliteterne på, for på den måde at spare mest mulig energi og sænke lokaliteternes driftsomkostninger. Operatøren valgte Dantherm som teknologirådgiver på projektet med henblik på forbedring af energieffektiviteten.

Dobbeltklimazone 234_400

Afprøvede kølemetoder for at finde den bedste løsning
Dantherm-teamet greb opgaven an ved at etablere fire forskellige testlokaliteter og en referencelokalitet. Det skete med henblik på at etablere grunddata. Grunddataene var afgørende for, hvilken løsning der ville give de største energibesparelser.

Efter afprøvningen af de forskellige løsninger, valgte operatøren at bruge dobbeltzoneklimaregulering. Det er en strategi, der opdeler lokaliteterne i temperaturzoner for både at opnå regulering og differentiering af kølingen.

Batterikammerkøling og øget temperatur i teknikhuset
Løsningen med dobbeltzoneklimaregulering benytter Dantherm Flexibox 810. Det er er en 48V DC frikølingsløsning, der opretholder en måltemperatur på 35 °C i zone 1.  Det betyder, at Flexibox helt enkelt fjerner overskydende varme, når den overstiger indstillingen på 35 °C.

De temperaturfølsomme batterier, der er placeret i zone 2, skal opretholde en temperatur på 25 °C.  Derfor er en isoleret batterikasse, som benytter Dantherms DC-airconditionanlæg 450 til separat køling af dette kammer installeret.
 
Traditionelle og mindre energieffektive airconditionsystemer er takket være dobbeltzonestrategien ikke længere nødvendige. Det system er ikke længere er nødvendigt for at køle lokaliteten ned med. Det traditionelle airconditionsystem bevares imidlertid på lokaliteten, og fungerer som reservesystem i tilfælde af nødsituationer.

Væsentlige energibesparelser
Operatøren er i gang med at udskifte kølesystemerne på lokaliteterne. Siden brugen af dobbeltzonekølestrategien, kan der registreres en 70 % reduktion af energiforbruget til køling. Reduktionen gælder naturligvis på de lokaliteter, hvor løsningen er implementeret.

Nødkøling og oppetid på lokaliteten er yderligere fordele          
Når der vælges DC-drevne køleløsninger til lokaliteten, er der yderligere den fordel, at der kan skiftes til nødkøling i tilfælde af strømsvigt. Det betyder, at driften kan opretholdes sammen med lokalitetens oppetid. Samtidigt kan overophedning og nedsmeltninger forhindres.

Dantherm har hjulpet med at implementere denne løsning på operatørens indendørs lokaliteter. Dobbeltzonekølingen kan uden videre også udnyttes til udendørs lokaliteter med en Dantherm varmeveksler eller DC-airconditionanlæg.

Casen i hovedtræk

  • En stor telecomoperatør var på udkig efter en måde at reducere energiforbruget på og reducere omkostningerne til driften af dens mange lokaliteter
  • Operatøren benyttede traditionel aircondition og var interesseret i alternative køleløsninger
  • Dantherm fungerede som teknologipartner på projektet og afprøvede fire forskellige løsninger. Operatøren valgte en dobbeltzonekølestrategi på grundlag af disse testdata.
  • Den valgte løsning har reduceret operatørens energiforbrug til køling med 70 %.

 

Hvor meget kan du spare

Beregn dine potentielle energibesparelser her

Få mere at vide

Om batterikøling: Zoneinddelt køling

Contact Dantherm
online

Customer support
+45 96 14 37 83

Send us an e-mail
Animation:
Dual zone
compartment cooling
Dantherm dual zone battery compartment cooling Play
Animation:
Flexibox Combo Cooling
Flexibox working in combination with Air Conditioner in Telecom Shelter Play