Legal notice

© Copyright Dantherm

Indholdet af denne hjemmeside er omfattet af ophavsretsloven og internationale traktater. Ingen del af denne eller tilhørende hjemmesider må uden forudgående tilladelse fra Dantherm gøres til genstand for reproduktion uanset form eller metode. Uautoriseret reproduktion vil medføre øjeblikkeligt civilt såvel som strafferetligt søgsmål.

Privatlivspolitik

Se vores komplette cookie- og privatlivspolitik her

Legal Notice

Vores hjemmeside er beregnet til at informere om Dantherm og vore produkter. Dantherm har med alle til rådighed stående midler forsøgt at sikre at alle fakta, som videregives på disse sider er korrekte. Dantherm, vore medarbejdere og forhandlere tager ikke ansvar for fejl eller udeladelse af fakta på disse sider eller i dokumenter, som der linkes til eller fra. Denne hjemmeside kan indeholde såvel tekniske som andre fejl.

Siden opdateres jævnligt og Dantherm kan til enhver tid ændre produktsortiment og serviceydelser. Kontakt vort hovedkontor eller vor lokale forhandler for yderligere information.

Informationerne på denne hjemmeside, inklusiv tekst, billeder og links præsenteres af Dantherm som "de er" alene som yderligere service for den besøgende. Denne information er uden nogen form for garanti, det være sig udtrykkeligt eller underforstået, inklusiv men ikke begrænset til garantier om anvendelighed, anvendelsesområde eller patentspørgsmål.

Enhver tvist, der måtte opstå i relation til denne "Legal Notice", afgøres efter danske retsregler.

Dantherm A/S
Marienlystvej 65
DK-7800 Skive, Danmark

Tel. +45 96 14 37 00