ISO certifikater

Dantherm er ISO 9001 og 14001 certificeret.

Dantherm A/S (CVR: 20864591) er en ISO certificeret virksomhed. Vores ISO certifikater kan downloades nederst på siden. 

Kvalitets- og miljøpolitik

Det er en forudsætning for stadig vækst og øget indtjening, at vi ikke blot lever op til kundernes krav og forventninger, men at vi til stadighed forbedrer os inden for områder som processer, produkter og serviceydelser.

Vi ønsker at fremtræde som en ansvarlig virksomhed i forhold vedrørende kvalitet samt det interne og eksterne miljø.

Vi ønsker ved effektive udviklings- samt produktionsmetoder at tilstræbe fejlfrie produkter og serviceydelser.

Vi vil derfor åbent og aktivt deltage i og medvirke til løbende kvalitets- og miljøforbedringer ud fra en helhedsbetragtning, hvor der tages behørigt hensyn til såvel teknologisk som økonomisk gennemførlighed.

Vi vil til enhver tid overholde gældende lovkrav og andre forordninger, virksomheden har tilsluttet sig.