Boligventilation
til private

Sådan løser du indeklimaproblemer
med energieffektiv boligventilation!

Løs indeklimaproblemer med boligventilation

Virksomhedens
ansvarlighed

CONTROL YOUR CLIMATE

En betydelig del af Dantherms forretning fokuserer på levering af energioptimerende løsninger, og miljø, klima og socialt ansvar spiller en stor rolle i Dantherm og er en integreret del af forretningen og virksomhedskulturen.

Dantherm har valgt at kalde virksomhedens arbejde med samfundsansvar for Corporate Responsibility (CR) og ikke Corporate Social Responsibility (CSR) - dette for at skærpe fokus på det forretningsstrategiske.

Begrebet CONTROL YOUR CLIMATE er en vigtig del af Dantherms kommunikation. CONTROL YOUR CLIMATE udtrykker Dantherms kernekompetence omkring klimastyring, og med udtrykket har Dantherm sat klima på dagsordenen både internt og eksternt. Det handler ikke kun om produkternes egenskaber, men også om arbejdsklimaet i Dantherm og det eksterne miljø.

CR på dagsordenen
på toplederkonference

Workshop om strategisk CR

Læs mere om Dantherms
energieffektive DanX-anlæg

Ventilationsløsning med 72 % energibesparelse