Boligventilation
til private

Sådan løser du indeklimaproblemer
med energieffektiv boligventilation!

Løs indeklimaproblemer med boligventilation

Virksomhedens
ansvarlighed 2013

Dantherm har i 2013 arbejdet målrettet og struktureret med virksomhedens samfundsansvar for at imødekomme det stigende fokus på dette område.

CONTROL YOUR CLIMATE

I 2011 blev udtrykket CONTROL YOUR CLIMATE en vigtig del af Dantherms kommunikation. CONTROL YOUR CLIMATE udtrykker Dantherms kernekompetence omkring klimastyring, og med udtrykket har Dantherm sat klima på dagsordenen både internt og eksternt. Det handler ikke kun om produkternes egenskaber, men også om arbejdsklimaet i Dantherm og det eksterne miljø.

CR indsats 2013

Dantherms CR-arbejde har i 2013 fokuseret på udarbejdelsen af en Code of Conduct, produktudvikling, miljø og klima samt personalemæssige og sociale forhold.

Code of Conduct

Arbejdet med at implementere Code of Conduct i organisationen er påbegyndt i 2013, og dette arbejde vil fortsætte i 2014. Code of Conduct er baseret på Dantherms allerede eksisterende politikker og tager afsæt i FN Global Compact, der omfatter menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

Dantherms Code of Conduct indeholder desuden afsnit om ansvarlighed, fortrolig information og regnskabsskik. Dantherm har ikke en egentlig politik vedrørende menneskerettigheder men emnet indgår i Code of Conduct.

Nedsættelse af arbejdsgruppe

For at skabe et grundlag for opsamling og ensretning af ikke-finansielle data er der nedsat en CR-arbejdsgruppe, som består af medlemmer fra de tre produktionsenheder i hhv. Danmark, Kina og USA. Denne arbejdsgruppe vil fremadrettet arbejde strategisk med CR og på sigt sørge for udbredelse og integrering af CR i den globale organisation.