Miljø og klima

Det er en betydelig del af Dantherms forretningsadfærd at minimere virksomhedens klimapåvirkninger.

Dantherm i Danmark og Kina er certificeret efter miljøledelsesstandarden ISO 14001. De øvrige selskaber følger Dantherms miljøpolitik.

I Danmark har der i 2013 været specielt fokus på genanvendelse af korrekt affaldssortering i både produktion og administration. Dantherm stiller også krav til leverandører om korrekt affaldssortering, og der er udarbejdet en informationsfolder til leverandører.

Der er desuden gennemført energikortlægning og rådgivning fra tre forskellige energirådgivere. Disse er fremkommet med en række forslag til optimering, som er indført på potentialelisten for energioptimering i virksomheden.

Miljø-politik

Dantherm ønsker at forholde sig ansvarligt i relation til såvel det interne som det eksterne miljø.

Læs hele politikken her
CR-politik

Dantherm er en ansvarlig virksomhed, som ønsker at medvirke til en bæredygtig udvikling.

Læs hele politikken her