Produktudvikling

Dantherms produktudvikling er baseret på en termodynamisk know-how, der danner basis for at udvikle innovative energieffektive produkter, som lever op til de stadigt stigende krav og forventninger fra kunder og det omkringliggende samfund.

I 2013 har Dantherm bl.a. udviklet nye energieffektive produkter til Telecom netværksoperatørerne og inden for boligventilation og ventilation til svømmehaller.

Dantherm har udviklingsafdelinger i Danmark, Kina og USA og anvendte i 2013 ca.  5 % af omsætningen på udviklingsarbejdet.

Læs mere om Dantherms
energieffektive DanX-anlæg

Ventilationsløsning med 72 % energibesparelse
Læs meget mere
om Dantherms
ventilationsløsninger
her

Ikke kun store ventilationsløsninger, men også ventilation til private hjem