Virksomhedens
ansvarlighed 2014

CR INDSATS 2014

Arbejdsgruppen, som blev oprettet i slutningen af 2013, har i løbet af året påbegyndt arbejdet med den strategiske del af CR. Der er blandt andet arbejdet på en handlingsplan, som skal gøre CR-arbejdet mere strategisk, og der er samlet op på, hvilke samfundsmæssige aktiviteter virksomheden allerede udfører.

På baggrund af en interessentanalyse foretaget i 2013 er det besluttet, at CR-arbejdet skal fokusere på nedenstående områder, så det understøtter Dantherms forretningsstrategi og giver størst mulig forretnings- og samfundsmæssig værdi.

Produkter

Udvikling af mere energieffektive produkter og salgsorienterede tiltag.

Processer

Virksomhedens miljø- og klimaarbejde, som fx fokuserer på arbejdsulykker og miljøforbedringer.

Medarbejdere

Arbejdet med menneskerettigheder, uddannelse, medarbejdertilfredshed og andre tiltag for medarbejderne.

CR-politik

Dantherm er en ansvarlig virksomhed, som ønsker at medvirke til en bæredygtig udvikling.

Læs hele politikken her