Målsætning
for 2015

Arbejdsgruppen vil i 2015 arbejde videre med handlingsplanen og de tre fokusområder – Produkter – Processer - Medarbejdere - så CR-arbejdet fremadrettet understøtter virksomhedens forretningsstrategi og samtidig resulterer i større samfundsmæssig værdi.

Der skal tages stilling til hvilke målinger, der er mest relevante for Dantherms CR-arbejde, og der skal i 2015 arbejdes internt på at gøre CR-begrebet mere håndgribeligt og forståeligt for medarbejderne, så de kan blive Dantherms ambassadører.

Desuden skal Dantherms interne Code of Conduct implementeres i salgs- og serviceselskaberne i Norge og England.

CR på dagsordenen
på toplederkonference

Workshop om strategisk CR