Boligventilation
til private

Sådan løser du indeklimaproblemer
med energieffektiv boligventilation!

Løs indeklimaproblemer med boligventilation

Medarbejdere

Dantherm blev nomineret til ’Årets arbejdsplads 2014’ hos 3F. Dantherm fik en flot 3. plads i et stærkt felt med fire nominerede og meget kvalificerede deltagere, og arbejdet med uddannelse, arbejdsmiljø, sundhed og fastholdelse af sygdomsramte medarbejdere vil fortsætte med uformindsket styrke. Dantherms 16 mentorer var blandt andet en af grundene til, at Dantherm blev nomineret til ’Årets arbejdsplads 2014’.

Arbejdet med fastholdelse af bl.a. ansatte med kroniske sygdomme fortsætter, og i 2014 var 9,8 % af Dantherms medarbejdere i Skive ansat på ikke-almindelige vilkår, hvor målsætningen er 10 %.

I foråret 2014 blev der gennemført en trivselsanalyse i samarbejde med TekSam, som er samarbejdsorgan for Dansk Industri og Co-industri. Analysen blev gennemført med en svarprocent på knap 83. Samarbejdsudvalget på Dantherm Air Handling i Skive vil i 2015 arbejde videre med det ene område, der viste en lavere score end landsgennemsnittet.

I løbet af 2014 er Dantherms interne Code of Conduct blevet implementeret. 60 % af Dantherm koncernens medarbejdere i Skive har fået kendskab til og forståelse for de etiske retningslinjer.

Dantherms Code of Conduct tager udgangspunkt i FN’s Global Compact og indeholder desuden afsnit om ansvarlighed, regnskabspraksis og fortrolig information.

Arbejdet med oplysning om Dantherms anti-korruptionspolitik og træning af medarbejderne vil fortsætte, og nye medarbejdere vil også blive introduceret til Dantherms Code of Conduct.

Menneskerettigheder

Dantherm har ikke en politik for menneskerettigheder men har forholdt sig til menneskerettighederne i den interne Code of Conduct og tilslutter sig FNs principper.

Kønskvotering

Dantherms bestyrelse vedtog i 2013 nedenstående målsætning for andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan (generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer):
Dantherm A/S har på nuværende tidspunkt fire generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, som alle er mænd. Det er Dantherms målsætning, at der senest til generalforsamlingen i 2016 indstilles minimum et kvindeligt medlem til valg på generalforsamlingen.

På de øvrige ledelsesniveauer i Dantherm i Danmark er kvindelige ledere repræsenteret med 40 %, og der er derfor ikke en underrepræsentation. Dantherm har udarbejdet en politik, som skal bidrage til fortsat at sikre lige muligheder i forbindelse med rekruttering.