Processer

Dantherm har været miljøcertificeret siden 2000 og er i 2014 blevet recertificeret inden for ISO 14001 i Danmark.

De øvrige selskaber i Dantherm koncernen er salgs- og serviceselskaber og følger Dantherms miljøpolitik.

Dantherms arbejde med de miljømæssige tiltag er en fast del af hverdagen, og der bliver hvert år sat mål for miljøarbejdet og rapporteret om dette.

I 2014 har der ligesom de sidste år været fokus på energioptimering specielt på forbruget af el og naturgas.

Det er arbejdsgruppens mål, at der for miljøområdet skal findes enkelte måltal, som kan give et præcist billede af virksomhedens miljøpåvirkning.

Miljø-politik

Dantherm ønsker at forholde sig ansvarligt i relation til såvel det interne som det eksterne miljø.

Læs hele politikken her
CR-politik

Dantherm er en ansvarlig virksomhed, som ønsker at medvirke til en bæredygtig udvikling.

Læs hele politikken her