Politikker

Dantherm har udarbejdet et række politikker for koncernen. Samlet set beskriver de  Dantherms arbejde med samfundsansvar. Det såkaldte Corporate Responsibility (CR). Politikkerne kan findes her:

CR-politik

Miljø-politik

Anti-korruptionspolitik

Kønskvoteringspolitik

CR på dagsordenen
på toplederkonference

Workshop om strategisk CR