CR-politik

Dantherm er en ansvarlig virksomhed, som ønsker at medvirke til en bæredygtig udvikling.

Dantherm udvikler energioptimerende produkter og løsninger til fordel for vores kunder og miljøet, og vi ser en god sammenhæng mellem at opføre sig ansvarligt og øge koncernens salg og indtjening.

Dantherm er ikke tilmeldt FNs Global Compact, men udgangspunktet for arbejdet med virksomhedens ansvarlighed er de 10 principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

Dantherm profil
brochure
Dantherm profilbrochure Download pdf

CR på dagsordenen
på toplederkonference

Workshop om strategisk CR