BMS tilslutning via HAC 1 tilbehørsstyring

I forbindelse med installation af HC boligventilationsanlæg i etageejendomme og boligblokke er der ofte et behov for at kunne tilslutte et større antal ventilationsanlæg til et centralt BMS-anlæg (CTS). Det stiller krav til den styring, som ventilationsaggregatet er udstyret med.

Dantherms HC ventilationsanlæg kan via en tilbehørsstyring (HAC 1) dække de fleste behov, når der er krav om tilslutning til et BMS-anlæg.

HAC 1 tilbehørsstyringen giver flere muligheder for at overvåge samt justere indstillinger på HC ventilationsanlæg:

  • I forbindelse med tilslutning til et CTS/BMS anlæg kan HAC 1 modtage et 0-10V DC signal, der udnyttes til at justere ventilatorhastigheden til det ønskede niveau.
  • Filteralarm samt en generel driftsalarm kan også sendes fra HAC 1 til et CTS/BMS anlæg.
  • I nogle situationer skal et anlæg kunne sættes på stand-by. Et sådant signal kan også sendes fra CTS/BMS anlægget til styringen på ventilationsanlægget.
  • Øvrige signaler, som kan aflæses på BMS-anlæg, kan f.eks. være signaler fra brandalarmer og hygrostater monteret separat i hver lejlighed (ikke en del af ventilationsanlægget). BMS anlægget kan så sende besked tilbage til HAC 1 styringen om at slukke for anlægget. 

Her er en skematisk fremstilling af forbindelserne mellem HAC 1 og et centralt BMS-anlæg (Download som pdf ved at klikke på billedet):

BMS_schematic 

Kontakt
Kontaktoplysninger

Salgsafdelingen

Boligventilation fra
Dantherm lever op til
Gældende BR
Bygningsreglement 2018 Læs om BR18
Passivhus
certifikater
Passiv Haus godkendelser PHI certifikater
Download
brochure
Dantherm HC brochure HCV 300-400-500-700 & HCC2