Indeklimaets betydning for
trivsel og helbred

Uoplagt, utilpas eller allergisk
Lægevidenskaben har mistanke om, at en lang række lidelser kan skyldes et dårligt indeklima. Ligesom der er tegn på, at indeklimaet kan forværre eller udløse andre lidelser. Her er en række symptomer på lidelser, der kan skyldes dårligt indeklima:

 • Træthed
 • Koncentrationsbesvær
 • Hovedpine
 • Almen utilpashed
 • Irriterede slimhinder
 • Høfeberlignende symptomer

Husstøvmider og skimmelsvampe som trives i fugtig luft, kan helt sikkert spille en rolle i forbindelse med udvikling af astma og allergi.

Husstøvmider
AllergyI dag er op mod 7% af befolkningen allergiske overfor husstøvmider, og antallet af allergikere er stigende. Husstøvmider lever bl.a. af hår og skæl fra mennesker og dyr.

Antallet af husstøvmider afhænger helt af temperaturen og luftfugtigheden i huset. De bedste levevilkår for husstøvmider er 17-32°C med en luftfugtighed på mellem 55 og 75% RF. Hvis luftfugtigheden er omkring 45% RF tørrer husstøvmiderne ud og dør.

Symptomer på allergi over for husstøvmider kan være:

 • Astma (f.eks. hoste, pibende vejrtrækning, trykken for brystet)
 • Høfeber (f.eks. tilstoppet næse, rindende næse, nys og kløe i øjnene)
 • Nældefeber
 • Forværring af børneeksem/atopisk eksem

Hvis du oplever den slags symptomer, bør du søge læge.

Skimmelsvampe
Omkring 2-6% af befolkningen har allergi over for skimmelsvampe i naturen. Men der findes ikke tal for, hvor mange der generes af de skimmelsvampe, som findes indenfor i boligerne. Skimmelsvampen vokser i organisk materiale i boligen, når luftfugtigheden er over 75% RF. F.eks. på træ, gipsplader, tapet, lim, maling og tekstiler. Svampen er synlig i form af skjolder, skimmel, mug eller misfarvning.

Hvis luftfugtigheden er høj nok, kan skimmelsvamp gemme sig i vægge og tagkonstruktion. Byggematerialer, som har været ramt af skimmelsvamp, angribes lettere igen. Du bør skifte materialerne ud eller behandle dem med svampedræbende midler. I et godt og tørt indeklima får skimmelsvampe aldrig en chance for at flytte inden døre.

Symptomer på skimmelsvamp, som kan forekomme selv om du ikke har allergi:

 • Hovedpine
 • Koncentrationsbesvær
 • Astma (forværring af astma)
 • Høfeber (forværring af høfeber)
 • Irriterede slimhinder

Hvis du har den slags symptomer, bør du søge læge.