6 spørgsmål og svar
om drift og service
af ventilationsanlæg

6 spørgsmål, som enhver installatør skal være klar til at svare på.

For mange beboere er det at have et boligventilationsanlæg en helt ny oplevelse. Her er seks spørgsmål, installatøren bør være klar til at svare på.

 1. Hvorfor er der støj fra ventilatorerne?

  Støj fra ventilatoren skyldes typisk, at anlægget ikke er korrekt installeret eller korrekt indreguleret. Problemerne kan eventuelt løses ved at indregulere korrekt, og - hvis det ikke løser problemet - installere ekstra støjdæmpere i kanalerne. Anlæggets ugeprogrammer kan indstilles efter tid, så anlægget for eksempel kører lavere luftskifte på de tidspunkter, beboerne risikerer at blive generet, og højere luftskifte, når de ikke generes. For eksempel kan anlæggets natsænkningsfunktion aktiveres, så anlægget holdes på laveste luftskifte i den ”natperiode”, som beboerne har indstillet anlægget til.

 2. Hvorfor bliver der sort rundt om ventilerne?

  Normalt hvirvles støv rundt og forsvinder ud af store flader som vinduer og døre, når du lufter ud på traditionel vis. Men i et boligventilationsanlæg koncentreres støvet ved nogle små ventiler, der hver især transporterer store luftmængder gennem små rør. Støv ved ventilerne kan nemt fjernes med en tør klud. Brug ikke en våd, da det bare vil få skidtet til at smitte af på væggen. Kommer de sorte aftegninger hurtigt igen, kan det tyde på, at filtrene skal skiftes, eller kanalerne trænger til at blive renset.

 3. Kan jeg støvsuge filtrene i stedet for at skifte?

  Dantherm anbefaler altid, at brugte filtre smides ud. Det giver et friskere og mere hygiejnisk indeklima, og det meget fine støv, der samles i filtrene, kan ikke fjernes ved støvsugning.

 4. Kan jeg slukke for anlægget?

  Mange nye brugere af boligventilationsanlæg begår den fejl, at de slukker for anlægget for at spare på elektriciteten og/eller varmen. Anlægget er designet til at køre konstant, da det ellers vil begynde at trække fugtig luft ind. Det giver risiko for, at der vokser mikrobakterielle vækster frem i kanalerne. Rådgivningen overfor brugerne skal derfor handle om, at man ved at lade anlægget køre opnår en besparelse på varmeforbruget, som er langt større end udgiften til el.

 5. Hvorfor trækker det ved ventilerne?

  Træk kan skyldes, at anlægget ikke er indreguleret rigtigt. Derfor er det vigtigt, at installatøren sørger for at udfylde et indreguleringsskema med optegnelser over, hvordan luften i boligen skiftes, så man kan justere ud fra den. Træk kan i øvrigt reduceres ved at bruge retningsbestemte indblæsningsventiler, som kan dirigere den køligere tilluft væk fra områder, hvor beboerne ofte sidder.

 6. Kan mit anlæg fungere som aircondition?

  Støj fra ventilatoren skyldes typisk, at anlægget ikke er korrekt installeret eller korrekt indreguleret. Problemerne kan eventuelt løses ved at indregulere korrekt, og - hvis det ikke løser problemet - installere ekstra støjdæmpere i kanalerne. Anlæggets ugeprogrammer kan indstilles efter tid, så anlægget for eksempel kører lavere luftskifte på de tidspunkter, beboerne risikerer at blive generet, og højere luftskifte, når de ikke generes. For eksempel kan anlæggets natsænkningsfunktion aktiveres, så anlægget holdes på laveste luftskifte i den ”natperiode”, som beboerne har indstillet anlægget til.

  Læs mere i Dantherms komplette Selection Guide til boligventilation