Boligventilation
med brandautomatik

Dantherms nyeste generation af ventilationsanlæg kan udstyres med FPC-brandautomatik.

I decentral boligventilation er den mest anvendte løsning at føre afkastluft fra hver lejlighed op over taget med separat kanalføring. Kanalerne brandisoleres og samles i en fælles afkasthætte. Den løsning kræver ofte mere plads i skakten, end der er tilgængeligt, særligt i forbindelse med renoveringsopgaver. I stedet kan afkastluften føres væk i en fælles afkastkanal. Men en sådan løsning kræver brand- og røgspjæld, brandtermostat og ekstern brandautomatik for at kunne blive godkendt. Dantherms nyeste generation af ventilationsanlæg kan derfor udstyres med Dantherms FPC-brandautomatik.

Ventilationsanlægget styrer herefter FPC-brandautomatikken som så kontrollerer brand- og røgspjæld vha. tilsluttede brandtermostater og røgsensorer. Hvis der detekteres brand, røg eller en fejl, stoppes ventilationsanlægget, og brand- og røgspjæld lukkes. Det sikrer, at røgudviklingen ikke breder sig til andre lejligheder. Ventilationen kører uhindret videre i de lejligheder, hvor der ikke er brand.

Brandautomatikken kan også udføre manuelle og automatiske tests, som registreres i alarmloggen. Bemærk at applikationen, som FPC-brandautomatikken installeres i, altid skal godkendes af de relevante myndigheder i henhold til gældende lovgivning.

Læs mere i Dantherms komplette Selection Guide til boligventilation