Er et ventilationsanlæg
det samme
som aircondition?

Et mekanisk ventilationsanlæg er ikke et airconditionanlæg, men det er alligevel muligt at bruge anlægget til at sænke indetemperaturen gennem en såkaldt bypass-funktion, hvor den ene luftstrøm ledes uden om modstrøms­veksleren.

Det er specielt aktuelt om sommeren, hvor indetemperaturen stiger i løbet af dagen, og hvor det vil være behageligt at få tilført køligere udeluft direkte ind i boligen uden om varmeveksleren når udetemperaturen falder til et niveau som ligger under indetemperaturen. Når disse forhold er til stede, åbner den automatiske bypass-funktion, og der opnås en kølende
effekt i alle opholdsrum.

Hent hele vores 32 siders guide til valg og installation af boligventilation lige her: Selection Guide til boligventilation

Er der risiko for tilisning af anlægget?

I et klima som det danske, hvor temperaturen i vinterperioden med jævne mellemrum vil dykke under -6 grader, er det nødvendigt at kunne opvarme indblæsningsluften, inden den kommer ind i modstrømsveksleren for at undgå tilisning. Med en elektrisk forvarmeflade kan temperaturen på indblæsningsluften hæves, så der kan sikres en stabil drift og en balanceret ventilation ned til -15 grader.

I en del af Dantherms ventilationsanlæg er det muligt at eftermontere en elektrisk forvarmeflade inde i selve ventilationsanlægget, og i de øvrige anlæg kan der installeres en elektrisk forvarmeflade i indblæsningskanalen.

Dantherms anlæg kan også køre uden forvarmeflade, da den indbyggede automatik vil justere luftmængden, så man kan foretage afrimning uden forvarmeflade.

Hvordan skal anlægget betjenes?

Det er vigtigt, at betjeningen af ventilations­anlægget kan tilpasses beboerne i boligerne og deres behov.

Mens det i typiske enfamilieshuse ofte vil give god mening, at beboerne har adgang til at indstille anlægget præcist efter egne ønsker og behov, så er situationen typisk anderledes i et alment boligbyggeri. Her vil det af hensyn til sikring af en stabil drift ofte være fordelagtigt, at styringen af det enkelte anlæg automatiseres så meget som muligt, så det ikke er afhængigt af, at beboerne sætter sig ind i, hvordan ventilationsanlægget betjenes.

Dantherms ventilationsanlæg HCV 300, 400, 500 og 700 samt HCC 2 kan overvåges og styres via appen Dantherm Residential, som både fås til iOS og Android. Derudover tilbyder Dantherm en trådet betjening HCP 10 og en trådløs fjernbetjening HRC 3, som giver brugeren adgang til forskellige styringsmuligheder.

Læs mere i Dantherms komplette Selection Guide til boligventilation