Hvad skal man overveje,
inden man vælger
anlæg til boligventilation

Udover de lovkrav, som ethvert boligventilationsanlæg skal overholde, er der en række kvaliteter ved et anlæg, som det er værd at tage med i betragtning, når du skal vælge dit anlæg.

Hvor høj er temperaturvirkningsgraden?

Ventilationsanlæg til nybyg og større renoveringsopgaver skal ifølge BR18 laves med varmegenvinding, så det nødvendige energiforbrug til opvarmning af boligen sænkes så meget som muligt.

Temperaturvirkningsgraden er et udtryk for, hvor effektivt varmeveksleren i anlægget ud­nytter energien fra den varme udsugningsluft til opvarmning af den køligere indblæsningsluft. Temperatur­virkningsgraden skal som minimum være 80%, men jo højere, desto bedre.

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger anbefaler, at man anvender en varme­veksler med en temperaturvirkningsgrad på minimum 85%.

Dantherm har effektive varmevekslere af typen modstrømsvekslere i både aluminium og plast. Modstrømsvekslere af aluminium har en temperaturvirkningsgrad på op til 86%, mens tallet for modstrømsvekslere af plast er op til 96%.
Hvor højt er energiforbruget (SEL-værdien)?

Et ventilationsanlægs SEL-værdi er et udtryk for, hvor meget energi anlægget bruger på at transportere luften – ”det specifikke elforbrug til lufttransport”. Bygningsreglementet stiller krav om, at SEL-værdien skal være mindre end 1000 J/m3.

Hent hele vores 32 siders guide til valg og installation af boligventilation lige her: Selection Guide til boligventilation

Kan anlægget forsynes med brandautomatik?

I et etagebyggeri vil man nogle gange vælge at lade flere ventilationsanlæg deles om kanaler til luftindtag og/eller -afkast. Det kan eksempelvis være af pladshensyn, da man ofte kan spare relativt meget plads på eksempelvis at lade otte anlæg deles om ét stort afkastrør fremfor otte mindre.

Hvis det er tilfældet, skal anlægget opfylde nogle bestemte brandtekniske foranstaltninger defineret i brandnormerne DS 447 og DS 428. Det gælder for eksempel installation af røgdetektor og brandspjæld, så man undgår, at en eventuel brand breder sig til andre lejlighederne gennem ventilationskanalerne.

Det er derfor afgørende, at du sikrer dig, at der kan installeres brandautomatik i det valgte anlæg. I Dantherms anlæg er brandautomatik en integreret del af anlæggets grundlæggende styring, og er der behov for brand- og røgspjæld tilkøbes FPC. Se mere i artiklen "Boligventilation med brandautomatik

Hvilken vekslertype passer bedst?

Der findes forskellige måder at genvinde varmen i luft. Tre af de mest kendte måder er med roterende veksler, krydsveksler og modstrømsveksler.

Modstrømsveksleren er den mest energi­venlige type, og den rummer desuden den fordel, at der ikke føres lugte med rundt i bygningen. En modstrømveksler fungerer ved, at den varme udsugningsluft passerer den køligere indblæsningsluft i kanaler, der sikrer, at varmen overføres mellem de to luftstrømme, uden at indblæsnings- og udsugningsluften blandes.

Læs mere i Dantherms komplette Selection Guide til boligventilation