Hvor skal
ventilationsanlægget placeres?

De fysiske forhold i byggeriet vil ofte være definerende for, hvilket anlæg du skal vælge. Målet vil altid være at finde en placering i sammenhæng med boligens øvrige tekniske installationer, hvor der stadig er let adgang for brugerne til at foretage det halvårlige filtercheck.

I et etagebyggeri vil det ofte være fordelagtigt med et anlæg, som kan placeres over et nedsænket loft eller i et teknikskab i lejlighedens entré.

Er der tale om et enfamilieshus, hvor der er adgang til et uudnyttet loftsrum, vil en horisontal model, som placeres på loftet, ofte være den foretrukne løsning – blandt andet fordi den ikke optager boligkvadratmeter, og fordi den vil lette installationen af kanalerne, da de kan føres rundt i loftsrummet.

Dantherm har boligventilationsanlæg, som passer til alle fysiske forhold.

  • Liggende på et uopvarmet loftrum - tilslutning i siderne (Dantherm HCH)
  • Hængende over eksempelvis et nedsænket loft (Dantherm HCC 2)
  • I et teknikskab/en skakt inden for klima­skærmen (Dantherm HCV eller HCC 2)
  • På væggen i kælderen (alle anlæg passer)
  • I et standard 60 cm skab i entréen (Dantherm HCV)

 

Hent hele vores 32 siders guide til valg og installation af boligventilation lige her: Selection Guide til boligventilation

Skal anlægget kunne spejlvendes?

I etagebyggerier er nabolejlighederne ofte spejl­vendt i forhold til hinanden i deres opbygning, og i de tilfælde er det vigtigt, at ventilations­anlægget let kan tilpasses begge scenarier.

Dantherms HCV 300, 400, 500 og 700 samt HCC 2 har en indbygget omstillingsfunktion, som betyder, at anlæggene elektronisk kan skiftes fra højre- til venstre-setup, så samme anlægstype uproblematisk vil kunne benyttes, selvom de fysiske forhold er spejlvendte.

Central vs. decentral ventilation

De senere år har decentral ventilation – altså ét anlæg per bolig – vundet frem i forhold til centrale ventilations­anlæg, hvor ét anlæg er forbundet til flere boliger i et etagebyggeri. Det skyldes blandt andet brandnormen DS428, som stiller skrappe krav til brandsikring af ventilationsanlæg, der forbinder flere lejligheder (såkaldte ”brandceller”) gennem rørføringen, hvilket altid er tilfældet med centrale anlæg. Ved decentrale anlæg, som ikke deler rørføring, er der ikke krav om samme brandautomatik i løsningen.

Traditionelt har argumentet for central ventilation været en lavere pris ved helt store anlæg og en enklere service. Reelt er central ventilation dog oftest dyrere, da det kræver en del brand­automatik og tilhørende brandspjæld og detektorer.

De fleste vælger således en decentral løsning, blandt andet også fordi decentral boligventilation giver mulighed for individuel behovstilpasning og mere energieffektiv ventilation, samt en større fleksibilitet i installationen.

Læs mere i Dantherms komplette Selection Guide til boligventilation