Hvor stort skal et
ventilationsanlæg være?

Bygningsreglementet fastlægger både et minimumskrav for udelufttilførsel og udsugning i boliger.

Krav til udelufttilførsel

Det grundlæggende krav er, at der skal tilføres et grundluftskifte på 0,3 liter luft i sekundet per kvadratmeter opvarmet etageareal (udvendige mål). For en bolig med en lofthøjde på 2,5 m svarer det til, at luften i rummet bliver skiftet én gang hver anden time.

Omregnet til m3 luft lyder kravet på 1,08 m3 i timen per kvadratmeter. For en bolig på 125 m2 vil minimumskravet til ventilation således være 125 x 1,08 = 135 m3/h.

Krav til udsugning

Udover kravet om udelufttilførsel skal ventilationen i en bolig opfylde krav til minimumsudsugning fra henholdsvis køkken, bade- og wc-rum samt wc-rum uden bad, bryggers og kælder.
Minimumskravene til udsugning er som følger:

  • Bade- og wc-rum: 15 l/s = 54 m3/h
  • Wc-rum uden bad, bryggers: 10 l/s = 36 m3/h
  • Kælder (enfamiliehuse): 10 l/s = 36 m3/h


For køkkener anbefaler Dantherm 15 l/s = 54 m3/h, da der ikke er et reelt lovkrav ud over grundluftskiftet, som skal være minimum 1,08 m3/h pr. m2. Specifikt for udsugningen i emhætten er kravet min. 20 l/s = 72 m3/h, forudsat at emhætten er placeret hensigtsmæssigt og har en emopfangsevne på mindst 75%.

Hent hele vores 32 siders guide til valg og installation af boligventilation lige her: Selection Guide til boligventilation

Emhætteinstallationen har afgørende betydning

Beregning af udsugningskravet i et køkken afhænger af, om der installeres emhætte tilkoblet ventilationsanlæg eller separat emhætte. I etagebyggeri tilkobles emhætten ofte decentrale ventilationsanlæg, hvorved såvel grundventilation som forceret ventilation (i forbindelse med madlavning) sker gennem emhætten. I disse tilfælde skal det indregnes, ved hvilken luftmængde emhætten har en emopfangsevne på mindst 75%. Dét er ikke tilfældet med separat emhætte. Forskellen bliver meget tydelig ved to konkrete eksempler, som her:

Beregningseksempel 1:
For en bolig på 125 m2 er grundventilationskravet 1,08x125 = 135 m3/h. Med ét køkken med emhætte tilkoblet ventilationsanlæg, to bade- og wc-rum og et bryggers er udsugningskravet uden køkken: 54 + 54 + 36 = 144 m3/h. Emhætten har en emopfangsevne på 75% ved 140 m3/h. Den samlede luftmængde bliver således 144 + 140 = 288 m3/h.

Her skal ventilationsanlægget kunne yde 288 m3/h ved det aktuelle modtryk i kanalsystemet og et max. strømforbrug på 1.000 J/m3 iht. BR18.

Beregningseksempel 2:
For en bolig på 125 m2 er grundventilationskravet 1,08x125 = 135 m3/h. Med ét køkken med separat emhætte, to bade- og wc-rum og et bryggers er udsugningskravet uden køkken: 54 + 54 + 36 = 144 m3/h. Dertil lægges Dantherms anbefalede 54 m3/h til den lovpligtige udsugning via kontrolventil. Kravet om en emopfangsevne på mindst 75% er stadig gældende, men skal ikke indregnes. Den samlede luftmængde bliver således 144 + 54 = 198 m3/h.

Her skal ventilationsanlægget kunne yde 198 m3/h ved det aktuelle modtryk i kanalsystemet og et max. strømforbrug på 1.000 J/m3 iht. BR18.

Det højeste krav gælder

Udgangspunktet er, at der skal være balance mellem lufttilførsel og udsugning, og det vil således være det højeste tal, der bestemmer, hvilken kapacitet ventilationsanlægget skal have.

Læs mere i Dantherms komplette Selection Guide til boligventilation