Hvordan fungerer
fugtstyret ventilation?

Et boligventilationsanlæg overvåger hele tiden luftfugtigheden i boligen og justerer ventilationen automatisk, indtil luften er optimal. Samtidig genbruges op til 95% af varmen fra afkastluften fra køkken, stue og badeværelse til at opvarme indblæsningsluften, så der opnås en behagelig temperatur med mindst muligt energiforbrug. Det giver både luftfornyelse og et sundt indeklima.

For høj luftfugtighed skaber ideelle betingelser for såvel husstøvmider som skimmelsvamp, mens for lav luftfugtighed udtørrer din bolig med trægulve, der sprækker, og irriterede slimhinder og øjne til følge. I Danmark varierer den relative luftfugtighed (RF) i en bolig efter årstiden, fordi den bestemmes af vejrliget udenfor. Om vinteren skal RF være omkring 40-45% og aldrig under 35%.

Hent hele vores 32 siders guide til valg og installation af boligventilation lige her: Selection Guide til boligventilation

Mekanisk og behovsstyret ventilation

Et mekanisk ventilationsanlæg suger fugtig luft ud af køkken, badeværelse, toilet og bryggers og blæser frisk udeluft ind i beboelsesrum som stuer og soveværelser. Ventilationen skal være balanceret, så der tilføres den samme mængde luft, som der suges ud.

Behovsstyret ventilation er en mekanisk ventilationsform, hvor luftmængderne i ventilationssystemet reguleres efter en målt eller oplevet koncentration af luftbårne forureninger, så der derved opnås et tilfredsstillende og komfortabelt indeklima på en energiøkonomisk måde. Styringen kan være automatisk, fx baseret på rumfølere, eller manuel, hvor det er beboerne i boligen, der fungerer som følere og påvirker systemet.

Alle Dantherms boligventilationsanlæg anvender automatisk behovsstyring. Via indbyggede fugtfølere, der konstant overvåger og måler fugtindholdet i udsugningsluften, justeres ventilatorhastigheden automatisk i forhold til fugtindhold. Det reducerer energiforbruget i perioder med lavt ventilationsbehov. Behovsstyringen kan også foregå ved hjælp af en CO2-sensor og VOC-luftkvalitetsføler, som regulerer iht. behovet for ventilation.

Nybyggeri og større renoveringer kræver løsning med varmegenvinding

I forbindelse med nybyggeri og større renoveringer, skal der anvendes et mekanisk ventilations­anlæg med varmegenvinding, hvor varmen fra udsugningsluften bruges til at opvarme den køligere indblæsningsluft. Det sker mest effektivt i en modstrømsveksler, hvor de to luftstrømme passerer hinanden, hvorved varmen overføres, uden at luftstrømmene blandes.

Luften passerer gennem ventilationskanaler, der er forbundet med indblæsnings- og udsugningsarmaturer. Ventilationsanlægget inkluderer en reguleringsdel, som omfatter styring af eksempelvis temperatur, fugt og luftmængde. Luften ledes ind og ud af indtags- og udkastriste på husets yderside. Husk at placeringen af og afstanden mellem disse riste skal leve op til den til enhver tid gældende lovgivning.

Læs mere i Dantherms komplette Selection Guide til boligventilation