Hvordan indregulerer man
et ventilationsanlæg?

Et ventilationsanlæg skal altid indreguleres i forhold til den konkrete bolig, så der er balance mellem udsugning og indblæsning. Det er derfor vigtigt at sætte tid af til at justere og regulere anlægget efter montering.

Er du ikke klar over, hvor meget luft der passerer ud og ind af ventilerne, ved du reelt heller ikke, om anlægget opfylder kravene til luftskiftet, eller om der er over- eller undertryk i boligen.

  • Suger anlægget mere luft ud, end det blæser ind, opstår der et undertryk i boligen, som betyder, at kold uopvarmet luft kan trække ind gennem vinduer, døre og sprækker i dampspærren. Det kan forårsage trækgener og koster på varme­regningen.
  • Et stort undertryk kan også give lugtgener og være farligt, hvis huset har brændeovn, fordi anlægget vil forsøge at suge luft ned gennem skorstenen. En grundig indregulering er derfor meget vigtig, hvis der er brændeovn eller pejs i boligen.
  • Får huset tilført mere luft, end der sendes ud, dannes der overtryk i boligen, og varme­genvindingen fungerer ikke optimalt. Indblæsningsluften bliver kold med risiko for trækgener. Hvis der skabes overtryk i boligen, er der risiko for, at fugten fra boligen presses ud i bygningskonstruktionen, hvor den kan kondensere med risiko for råd og svampedannelse.


Hent hele vores 32 siders guide til valg og installation af boligventilation lige her: Selection Guide til boligventilation

Luftmålingsudstyr

Indregulering kræver professionelt luftmålings­udstyr, som kan måle luftmængderne i boligen.

  • På nogle af Dantherms ventilationsanlæg justeres luftmængderne på et potentio­meter på selve anlægget. På andre anlæg indstilles luftmængderne ved hjælp af PC Tool eller direkte ved hjælp af betjeningen på anlægget.
  • Differenstrykmåler bruges til at måle trykforskellen henover varmevekslerens indsug­ning- og udsugningside. Med målingen kan man fastlægge den korrekte luftmængde for ventilationsanlægget.
  • Flowmåler bruges til at regulere luftstrømmene ved ventilerne i rummene.
  • Dantherm anbefaler, at indreguleringen foretages af en autoriseret installatør.

 

Sådan foregår indregulering

Indreguleringen tager udgangspunkt i, hvor meget luft der skal udskiftes, og hvordan fordelingen skal være mellem fugtige rum og opholdsrum.

Installatøren skal balancere luftskiftet ved at justere anlæggets hovedkanaler, så anlæggets indblæsning og udsugning skifter den rigtige mængde luft ud og sikrer balance mellem mængden af luft, der blæses ind i boligen og suges ud af boligen.

Man fordeler luftmængderne mellem de forskellige rum, så der hele tiden er en luftmængde i hvert rum, der svarer til rummets areal.

Derefter finjusteres luftstrømmene ved ventilerne, indtil udsugningen og indblæsningen er i balance, uden at det skaber træk i rummene.

Læs mere i Dantherms komplette Selection Guide til boligventilation