Hvordan installerer
man ventilationsanlæg?
En trin-for-trin-guide

Trin 1 - placer ventilerne

Hovedprincippet er, at ventilerne skal placeres væk fra de områder, hvor beboerne opholder sig mest, for at minimere oplevelsen af træk.

  • Indblæsningsventiler i opholdsrummene sættes længst tilbage i rummet, tæt på vinduerne og gerne over en radiator. Placeres de for eksempel over sofaen eller sengen i soveværelser, kan det give træk. I nye huse vælger man ofte at placere indblæsningen over en indgangsdør, hvor der ikke kommer til at stå møbler.
  • Udsugningsventilerne skal sættes direkte over fugt- og varmekilden, for eksempel over bruseren, vaske- eller opvaskemaskinen og så højt som muligt, hvis loftet skråner.


Hent hele vores 32 siders guide til valg og installation af boligventilation lige her: Selection Guide til boligventilation

Trin 2 - ventilationsanlægget, lyddæmpere og hovedkanaler

Selve ventilationsanlægget bør placeres i centrum af det område, det skal betjene. Undgå at placere anlægget lige over et opholdsrum af hensyn til eventuelle støjgener og gør plads omkring det til at forbinde kanaler, tilslutte strøm og kondensafløb. En entré eller baggang vil ofte være et godt valg, hvis anlægget ikke kan placeres på loftet.

Hvis ventilationsanlægget sættes på loftet, skal det stå på et fast underlag, der har fald mod kondensafløbet og er stærkt nok til at bære anlægget og 1-2 mand. Desuden skal underlaget gøres vibrationsfrit, for eksempel ved at man opbygger en sandwichkonstruktion, som anlægget stilles på.

Ventilationskanaler

Planen skal også vise, hvordan ventilerne for­bindes med ventilationsanlægget via hoved­kanaler og fordelerkanaler.

Kanalsystemet bør være så enkelt og symmetrisk som muligt, da det gør indreguleringen lettere. På hovedkanalen skal der minimum være 1 meter mellem afgreningerne til fordelerkanalerne. Ventiler placeres minimum 1 meter fra hovedkanal.

Lyd

Der kan monteres en lyddæmper ved selve ventilationsanlægget, og Dantherm anbefaler også at montere lyddæmpere før indblæsnings- og udsugningsarmaturerne, så du undgår, at der overføres lyd mellem rummene gennem ventilationskanalerne.

Ved specielt lydfølsomme installationer kan en ”low-sound model” eller en lyddæmperboks være en mulighed.

Trin 3 - luftindtag og -afkast

Som sidste led i installationen skal der etableres indtag og afkast til ventilationskanalerne i facaden og på taget.

Indsugning af afkastluft

Boligen skal have tilført frisk udeluft gennem en taghætte eller en rist i gavlen. Det er en god idé at placere den mod nord eller øst. Placeres den mod syd eller vest, kan du risikere, at luften bliver for varm om sommeren. Vær opmærksom på, hvor meget tryktab der er i løsningen, og vælg altid gerne én, der er et nummer eller to større end hovedkanalen.

Udblæsning af afkastluft

Udsugningen skal ske gennem en taghætte eller rist i gavlen.

Dimensionen på taghætten skal være minimum lige stor som luftindtags- og afkastkanalerne. Taghætterne bør placeres med minimum 3 meter mellem indsugning af friskluft og udblæsning af afkastluft.

Undgå fluenet

Mange gavlriste kommer som standard fra fabrikanterne med et insektnet/løvfang i. Dette medfører en risiko for, at risten eller nettet bliver fyldt med fluer og blade og forhindrer en optimal tilførsel af luft. Lad i stedet filteret i ventilationsanlægget, som alligevel skiftes hvert halve eller hele år, fange fluer og lignende.

 

Læs mere i Dantherms komplette Selection Guide til boligventilation