Intelligent monitoring control system

Intelligent Monitoring
Control System

Rapportering fra skadesteder med effektiv, trådløs og cloud-baseret dataopsamling

Forsikringsselskaberne i Europa stiller større og større krav til deres skadeservice-leverandører. De ønsker blandt andet lavere gennemsnitlige skadesomkostninger og bedre dokumentation af det udførte arbejde.

Dantherm Intelligent Monitoring A/S har udviklet en gsm-baseret, mobil løsning, der via et Cloud-setup sender fugt- og temperaturdata til et dashboard. Systemet kan hurtigt og let programmeres on site.

På skadestedet installeres sensorer, der via en kontrolenhed sender data for temperatur og relativ luftfugtighed fra gulve og vægge til skyen, hvorefter de kan tilgås i det specialdesignede dashboard fra pc, tablet eller smartphone. I dashboardet kan installationen følges løbende, og der kan udskrives rapporter med både grafer og data.

Systemet er integreret med Dantherm CDT-affugtere.

CDT affugter med overvågning

Således kan affugterne tændes og slukkes via dashboardet samtidig med, at det samlede kWh-forbrug kan følges i realtid. Systemet kan også tænde og slukke andre typer af affugtere eller andet udstyr og opsamle kWh-forbrug fra disse enheder. I dashboardet kan brugeren programmere alarmer og alarmmodtagere, så man bliver adviseret, når et givet niveau opnås, eller affugterne slukkes utilsigtet.

Systemet kan derfor reducere skadeserviceselskabernes behov for kontrolbesøg og dermed frigøre arbejdstid til mere produktive indsatser med store økonomiske besparelser oveni og væsentlig bedre dokumentation for processen og det endelige resultat.

Resultatet er øget kapacitet ved skybrud og andre ressourcekrævende perioder.

 Læs mere om:

Kontakt Dantherm
online
Send en e-mail til os
Download