Sådan fungerer Intelligent
Monitoring Control System

En mobil overvågningsløsning til skadeserviceindustrien

Når vand har oversvømmet kælderen i et hus, når fugt er problemet under et tag, eller skimmel dukker op bag et skab, så er den relative luftfugtighed og temperaturniveauet i materialer og luft de vigtigste faktorer, der kan overvåges og måles på.

I den traditionelle skadeserviceindustri måler fugtspecialisten disse værdier manuelt, eller samler dem op med en datalogger. Det kræver mange besøg på skadestedet med betydelige omkostninger til følge.

Hjælpen er på vej med Intelligent Monitoring Control System !

Når du anvender vores mobile sensornetværk (IMCS-løsningen) til at overvåge skadestedet og logge data via fjernbetjening, kan kontrolbesøg på skadestedet minimeres.

Intelligent Monitoring Control System sender data og statistik fra skadessagen, og via dashboardet kan systemet også anvendes som dokumentation af arbejdet udført på skadestedet.

Al information kan sorteres og præsenteres i en samlet rapport via dashboardet.

Udover at logge den relative luftfugtighed og temperaturniveauer på diverse steder på skadestedet, kan elektronisk udstyr også styres og overvåges, ligesom alarmer kan transmitteres til fugteksperten.

IMCS-løsningen er, via en avanceret sensor, integreret med Dantherm CDT-affugtere, hvilket gør det muligt at udtrække data og fjernstyre affugteren og evaluere disse i dashboardet.

Kontakt Dantherm
online
Send en e-mail til os
Download