Byggetørring

Construction Of BuildingAffugter til byggetørring

Affugtning bruges hovedsageligt til at fjerne uønsket fugt i materialer i forbindelse med udtørring af nybyggeri og udtørring af vandskader.

Udtørring efter vandskader er oftest en akut opgave, hvor det er væsentligt at få fugten fjernet hurtigt, men da arten og omfanget af en vandskade kan variere meget, er det vigtigt at vælge den rigtige løsning i hvert enkelt tilfælde.

En anden lige så vigtig parameter i forbindelse med vandskader er hvor lang tid vandet har haft til at trænge ind i bygningsdele, møbler osv. Det er også vigtigt at holde luftskiftet så lavt som muligt for at forhindre fugtig luft i at komme ind i rummet. Der findes nogle tommelfingerregler med empiriske data, som kan bruges, da det ofte er næsten umuligt at beregne det helt korrekte affugtningsbehov ved vandskader.

Også ved udtørring af nybyggeri er det vigtigt at holde luftskiftet så lavt som mulig, men den vigtigste parameter at fokusere på, er vandindholdet i de forskellige materialer, der anvendes. Der er som oftest en tidsfrist der skal overholdes for byggeriet, så der er kun begrænset tid til at gøre arbejdet.

Byggetørring

Før i tiden kunne byggetiden for et gennemsnitsbyggeri være 6-9 måneder, og byggematerialerne blev som regel tørret ved naturlig ventilation i løbet af byggetiden. I dag stilles der krav om langt større effektivitet og hurtighed inden for byggeri. Derfor er der behov for affugtning til at fjerne den overskydende fugt i de forskellige byggematerialer, før bygningen kan tages i brug.

Ved valg af affugter til byggetørring skal det fastlægges, hvor meget vand der skal fjernes og hvor lang tid, man har til at gøre det.

Dette kan faktisk være ret vanskeligt. I nogle tilfælde er det muligt at anslå mængden i byggematerialerne ud fra tabeller. Bemærk venligst at med hensyn til udtørring af nybyggeri er det de helt specifikke anvendte byggematerialer til vægge, gulve og lofter, der er afgørende. Vandindholdet i forskellige byggematerialer kan variere så meget at det er umuligt at lave tommelfingerregler for dette.  

Vandindhold i forskellige slags byggematerialer (kg/m3)

Materiale ved starten af projektet kemisk bundet vand ønskede konditioner, ved 50% RF vand der skal fjernes ved 50% RF
Træ 80  - 40 40
Tegl, tag 10 - 10 0
Mursten, mur 80 - 10 70
Letbeton  100-200 - 20 80-180
Beton K 15 II 180 42 38 100
Beton K 25 II 180 57 46 77
Beton K 40 II 180 71 51 58

 

I dette eksempel ønsker vi at beregne den affugtningskapacitet, der er nødvendig for at udtørre den overskydende vand fra et nybygget hus i løbet af 30 dage. Huset er 2,4 m højt, 7 m bredt og 16 m langt. Vægge og lofter er lavet af fortørret træ. Gulvet derimod skal tørres, og det er lavet af 10 cm tyk beton, K 40 II.

Data:

Tørretid: 30 dage
Tørrekonditioner: t = 20°C og 50% RF (gennemsnit af relativ fugtighed ved begyndelsen på 60% RF og ca. 40% RF ved slutningen)
Bygningens volumen: 2,4 * 7 * 16 = 268,8 m3
Materialer Beton K 40 II, 10 cm

 

Beregningen:
Rumfanget af den beton der skal affugtes:
V = 16 * 7 * 0.1 = 11,20 m3

Vandindhold i betongulvet:
Q = 11,20 * 58 kg water/m3 = 649,6 kg vand

Der skal fjernes 649,6 L vand i 30 dage:
W = 649,6/30 = 21,65 L/24 timer

Der er behov for en affugtningskapacitet på 21,65 L/døgn.

Anbefaling: CDT 40. Kapacitet: 0,70 liter/time ved 20°C/50% RF. En CDT 40 kan fjerne 16,8 L/døgn. Det betyder at to CDT 40 kan klare opgaven.

Bemærk at tørreprocessen er hurtigst i starten, fordi vandindholdet er meget højt i begyndelsen af tørreprocessen. Efterhånden som den relative fugtighed falder, reduceres også affugtningskapaciteten.

Retningslinjer for tørreprocessen
Når en affugter bruges til at udtørre bygninger og materialer kører affugteren uafbrudt. Den relative fugtighed falder gradvist og der sker en fortsat fordampning af fugt fra materialer i rummet. Mængden af fordampning afhænger af temperaturen i rummet, materialerne samt luftens fugtighed.

En af fordelene ved kondenstørring er at tørreprocessen er stabil og skånsom. Hvis tørretiden ikke er så vigtig, opnås den bedste tørringsproces ved at opretholde en temperatur på 20°C og ca. 40% RF i rummet. Herved opnås en perfekt balance mellem den tørre luft i bygningen og det fugtige byggemateriale, og der er ingen risiko for skaltørring og skader på fortørret byggemateriale som f.eks. parketgulve.

Der kan tilføres varme, hvis nødvendigt, men husk at det kan være skadeligt at forcere tørreprocessen. Der er risiko for skaltørring, hvor kun overfladen tørres og store mængder af fugt ophobes inde i væggen bag den tørre overflade. Dette forlænger tørretiden, da fugten har vanskeligt ved at trænge gennem den tørre overflade. Overfladetørring indebærer yderligere risiko for dannelse af revner i vægge, lofter og gulve.

Det er vigtigt at lokalet holdes så tæt lukket som muligt. Det er også vigtigt at bygningen beskyttes godt mod regn og sne. Der skal luftes ud, når bygningen males indvendigt, men husk at lukke det af, når det er tomt. Det skal også undgås at fortørrede materialer suger vand til sig fra åbne vinduer.

Hvis luftskiftet i rummet ikke kontrolleres, vil det være meget vanskeligt at kontrollere tørreprocessen, idet temperatur og fugtighed ikke er stabile. Om vinteren indeholder den kolde udeluft normalt kun meget lidt vand og det er ikke sandsynligt at fugtigheden stiger ret meget, selvom der er et stort luftskifte. Energiforbruget stiger derimod dramatisk da det er nødvendigt at opvarme den kolde udeluft. Om sommeren kan vandindholdet i luften være temmelig højt, og der vil være behov for at fjerne en endnu større mængde fugt fra bygningen eller lokalet, hvis det ikke holdes tæt lukket.

I de fleste tilfælde er fugten koncentreret i kældre og områder, hvor der bruges vand i forbindelse med byggeriet, som f.eks. malearbejde, blanding af beton, osv. Affugteren placeres på de steder, hvor den gør størst nytte.

Læs om Dantherms mobile CDT affugtere

Kontakt Dantherm
online
Send en e-mail til os
Selection Guide
mobile affugtere
Dantherm Selection Guide Hent guiden her
Overvågningsudstyr til CDT affugtere

Læs om Intelligent Monitoring Control System

Cloud-baseret overvågningsudstyr til skadeservicefirmaer og forsikringsselskaber

Læs cases
om affugtning

Link til cases