Udtørring af vandskader

OversvoemmelseAffugter til udtørring af vandskader

Når en affugter bruges til at udtørre bygninger og materialer kører affugteren uafbrudt. Den relative fugtighed falder gradvist og der sker en fortsat fordampning af fugt fra materialer i rummet.

Mængden af fordampning afhænger af temperaturen i rummet, materialerne samt luftens fugtighed.

En af fordelene ved kondenstørring er, at tørreprocessen er stabil og skånsom. Hvis tørretiden ikke er så vigtig, opnås den bedste tørringsproces ved at opretholde en temperatur på 20°C og ca. 40% RF i rummet. Herved opnås en perfekt balance mellem den tørre luft i bygningen og det fugtige byggemateriale, og der er ingen risiko for skaltørring og skader på fortørret byggemateriale som f.eks. parketgulve.

Der kan tilføres varme, hvis nødvendigt, men husk at det kan være skadeligt at forcere tørreprocessen. Der er risiko for skaltørring, hvor kun overfladen tørres og store mængder af fugt ophobes inde i væggen bag den tørre overflade. Dette forlænger tørretiden, da fugten har vanskeligt ved at trænge gennem den tørre overflade. Overfladetørring indebærer yderligere risiko for dannelse af revner i vægge, lofter og gulve.

Det er vigtigt at lokalet holdes så tæt lukket som muligt. Det er også vigtigt at bygningen beskyttes godt mod regn og sne. Der skal luftes ud, når bygningen males indvendigt, men husk at lukke det af, når det er tomt. Det skal også undgås at fortørrede materialer suger vand til sig fra åbne vinduer.

Hvis luftskiftet i rummet ikke kontrolleres, vil det være meget vanskeligt at kontrollere tørreprocessen, idet temperatur og fugtighed ikke er stabile. Om vinteren indeholder den kolde udeluft normalt kun meget lidt vand og det er ikke sandsynligt at fugtigheden stiger ret meget, selvom der er et stort luftskifte. Energiforbruget stiger derimod dramatisk, da det er nødvendigt at opvarme den kolde udeluft. Om sommeren kan vandindholdet i luften være temmelig højt, og der vil være behov for at fjerne en endnu større mængde fugt fra bygningen eller lokalet, hvis det ikke holdes tæt lukket.

I de fleste tilfælde er fugten koncentreret i kældre og områder, hvor der bruges vand i forbindelse med byggeriet, som f.eks. malearbejde, blanding af beton, osv. Affugteren placeres på de steder, hvor den gør størst nytte.

Her har du mulighed for at læse om et par tommelfingerregler for udvælgelse af mobil affugter.


Udtørring af vandskader under gulve
Page_36Hvis der er tale om en vandskade under gulvet, er det ofte nødvendigt at tage gulvet op og udskifte den våde isolering. Det er et tidkrævende arbejde og det er både besværligt og dyrt, da det gør rummet praktisk talt ubrugeligt mens reparationsarbejdet står på.

I mange tilfælde vil man kunne spare sig for det tidkrævende og bekostelige arbejde med at bryde gulvet op ved at bruge en affugter med ekstra varmelegeme som f.eks. CDT 30 S og CDT 40 S.

Varm tør luft blæses ind under gulvet i den ene ende ved hjælp af slanger fra affugteren, der er forsynet med et 1 kW varmelegeme. For at opretholde en tilstrækkelig lufttilførsel, må slangerne ikke være mere end 5 m lange. Varm, tør luft blæses gennem et hul i den ene ende af gulvet, og idet den passerer under gulvet optager den fugten fra det våde isoleringsmateriale. Det er således muligt at bruge rummet samtidig med at isoleringen under gulvet udtørres.

En teoretisk beregning af denne tørreproces er særdeles vanskelig. Det anbefales at bruge de empiriske værdier og tommelfingerregler som kan læses her.

Læs om Dantherms mobile CDT affugtere

Kontakt Dantherm
online
Send en e-mail til os
Selection Guide
mobile affugtere
Dantherm Selection Guide Hent guiden her
Overvågningsudstyr til CDT affugtere

Læs om Intelligent Monitoring Control System

Cloud-baseret overvågningsudstyr til skadeservicefirmaer og forsikringsselskaber

Læs cases
om affugtning

Link til cases

Udtørring af
vandskade
Udtørring af vandskade Se video