Hvordan fungerer en
mobil affugter?

Hvordan fungerer en mobil affugter?

Illu _2-0NY
En kondensaffugter fungerer efter et meget enkelt princip. En ventilator trækker fugtig luft ind gennem fordamperen, hvor luften afkøles til under dugpunktet. Luftens indhold af vanddampe kondenseres på fordamperens kolde overflade og opsamles i en vandbeholder eller bortledes til afløb. Den kolde, tørre luft fortsætter gennem kondensatoren, hvor den opvarmes for derefter at blive blæst ud i rummet igen, parat til at optage ny fugt fra rummet. Denne proces fortsætter indtil de ønskede konditioner er opnået.

Temperatur og luftstrøm

Illu _2-1

Temperatur og RF-værdi
1. 25°C 70% RF
2. 17°C 88% RF
3. 18°C 85% RF blandet luftstrøm
4. 33°C 35% RF

 

I det illustrerede eksempel kommer der 25°C varm luft (1) med en relativ fugtighed på 70% RF ind i fordamperen. Inde i den kolde fordamper (2) falder lufttemperaturen til 17°C og den relative fugtighed stiger til 88% RF. Dette får vanddampen til at kondensere, og kondensvandet løber ned i en vandbeholder.

For at fjerne alt vand selv ved relativ tør luft, er det vigtigt at ikke hele luftstrømmen nedkøles i fordamperen, da der er risiko for, at dugpunktet så ikke kan nås fuldt ud. Derfor ledes kun en del af luften gennem fordamperen for at opnå max. kondensering, mens resten af luften føres forbi fordamperen, som vist i eksempel 2.1. Dette resulterer i en blandet luftstrøm på 18°C og 85% RF mellem fordamperen og kondensatoren (3). Idet den passerer den varme kondensator, vil den blandede luftstrøm sikre at kondensatoren nedkøles tilstrækkeligt.

Slutresultatet er en udblæsningstemperatur fra affugteren på 33°C og 35% RF (4). Temperaturen er steget, fordi den elektriske energi til kompressoren omdannes til varme, og fordi der frigøres latent varme under kondenseringsprocessen.

Fugtstyring
Hygrostat 01Den indbyggede hygrostat på displayet gør det muligt at kontrollere nøjagtigt hvor meget den relative fugtighed skal sænkes. Indstil ønsket relativ fugtighed. Når den er nået, stopper hygrostaten automatisk affugtningsprocessen. På den måde risikerer man ikke skader på grund af for kraftig udtørring, ligesom affugtningsprocessen bliver langt mere energiøkonomisk.

Ældre CDT modeller har ikke indbygget hygrostat, men det er muligt at tilslutte en ekstern hygrostat til alle modeller.

Temperaturstyring
Hvis rumtemperaturen ligger uden for affugterens arbejdsområde (3-32°C) standser affugteren. Den starter igen automatisk, når rumtemperaturen igen ligger inden for affugterens arbejdsområde. Dette betyder at affugteren er i drift så længe rumtemperaturen ligger inden for arbejdsområdet, hvorved den relative fugtighed gradvis sænkes.   

Køleanlæggets komponenter og deres funktionDiagram 01

CDT 30 og CDT 30 S
med kapillarrør

1: Kompressor
2: Fordamper
3: Kondensator
4a:Kapillarrør
5: Tørfilter
6: Magnetventil
7: Ventilator
8: Receiver

 

 

 Illu _2-2b

 

CDT 40, 40S, 60 og 90
med termostatisk ekspansionsventil

1: Kompressor
2: Fordamper
3: Kondensator
4b:Termostatisk ekspansionsventil
5: Tørfilter
6: Magnetventil
7: Ventilator
8: Receiver

 

Kompressoren (1) tager varm gas fra lavtrykssiden og presser det ind i kondensatoren (3). Ventilatoren (7) suger den kolde luft fra fordamperen (2) gennem kondensatoren (3), hvor den opvarmes af den varme gas. Ved denne proces afkøles gassen og ender som væske i receiveren (8).

Det flydende kølemiddel, som nu har et højt tryk, passerer gennem et tørfilter (5) som fjerner uønsket fugt fra kølemidlet. Derpå passerer kølemidlet gennem kapillarrør eller en termostatisk ekspansionsventil (4a/4b), hvor trykket reduceres, før det ledes ind i fordamperen (2), hvor det når kogepunktet og igen bliver til varm gas med lavt tryk.

Capillary TubeKapillarrør og termostatisk ekspansionsventil har grundlæggende den samme funktion. Nemlig at reducere fra højt tryk til lavt tryk og at styre kølemidlets passage gennem fordamperen. Ved lavt tryk vil varmen fra den luft som trækkes/suges hen over fordamperen transformere kølemidlet i fordamperen til gas.

Kapillarrøret fungerer som en statisk modstand. Når kølemidlet skal passere gennem et langt tyndt rør, reduceres trykket.

Den termostatiske ekspansionsventil er en dynamisk modstand. Føleren sender et signal til ventilen, som får ventilen til at åbne sig lidt og modsat. Hvis fordamperen ikke får tilstrækkeligt kølemiddel, stiger følertemperaturen, og det får ventilen til at åbne sig lidt og modsat. 

Thermostatic ValveI modsætning til et kapillarrør kan en termostatisk ekspansionsventil kompensere for forskelle i RF-værdi og temperaturen på den luft, der suges ind i affugteren. Derfor er ekspansionsventilen klart den bedste løsning, når der er tale om store affugtere, men det er også en dyrere løsning, og der opnås ikke nogen væsentlig højere kapacitet ved at bruge den i de mindre affugtere. 

  

Afrimning
Fordamperen bliver meget kold - alt afhængig af rumtemperatur og luftens relative fugtighed. Generelt er en lav lufttemperatur ensbetydende med en lav fordampertemperatur.


Hvis luftens temperatur er under ca. 15-20°C (afhængig af den relative fugtighed) begynder der at dannes is på fordamperfladen. Hvis isen får lov at samle sig på fordamperen, vil det reducere affugtningskapaciteten. For at undgå dette, afrimes den ved hjælp af varm gas fra kompressoren.

Illu _2-3b

  

1: Kompressor
2: Fordamper
3: Kondensator
4a:Kapillarrør
5: Tørfilter
6: Magnetventil
7: Ventilator
8: Receiver

  

 

Når temperaturen på fordamperfladen når ned på den indstillede temperatur på 5°C aktiveres en timer, og efter 30 minutter åbner magnetventilen (6) og varm gas cirkuleres rundt i fordamperen og smelter effektivt den is, der har samlet sig på fordamperfladen. Når den indstillede temperatur er nået, lukker magnetventilen og systemet vender tilbage til normal aktiv drift.

Læs om Dantherms mobile CDT affugtere

Kontakt Dantherm
online
Send en e-mail til os
Selection Guide
mobile affugtere
Dantherm Selection Guide Hent guiden her
Overvågningsudstyr til CDT affugtere

Læs om Intelligent Monitoring Control System

Cloud-baseret overvågningsudstyr til skadeservicefirmaer og forsikringsselskaber

Læs cases
om affugtning

Link til cases