Hvorfor har vi brug
for affugtning?

Hvorfor har vi brug for affugtning?

Behovet for effektiv affugtning begrænser sig ikke kun til vandskader, nybyggeri, produktionsprocesser, swimming pools, vandværker og andre åbenlyst fugtige steder. Bygninger, værdigenstande og mennesker i alle klimatiske områder vil ofte have gavn af affugtning i andre mindre åbenlyse dagligdags situationer.

Udeluften er aldrig fuldstændig tør noget sted i verden, og indendørs er der utallige faktorer, der bidrager til en høj relativ fugtighed: Sved fra mennesker, os og damp fra madlavning og badning, fugt fra produktionsprocesser eller opbevaring af fugtige varer, selv bygningskonstruktion og møbler bidrager til den relative fugtighed i rummet.

I dag isoleres nye bygninger meget bedre end tidligere på grund af de stadigt stigende energipriser. Isoleringen holder nok kulden ude, men den nedbringer også luftskiftet og holder på fugten. Et sikkert tegn er dug på ruderne, som hurtigt kan blive til fugt, der er til skade for træværket.

De vigtigste årsager til og tegn på, at der er behov for affugtninger er:

 • angreb af mug og svamp
 • forhold hvor mikroorganismer trives/formerer sigdefault list entry two
 • det er vanskeligt at male f.eks. metaloverflader
 • fejlfunktion i forbindelse med elektronisk udstyr
 • korrosionsangreb
 • fugtskader på varer, bygningsdele, møbler osv.
 • ubehag på grund af fugtigt indeklima

I alle disse situationer er der behov for at sænke luftens relative fugtighed. Flere forskellige metoder kan tages i anvendelse for at nedbringe luftens relative fugtighed. 

På en varm sommerdag i Danmark med en rumtemperatur på 20°C og en relativ fugtighed på 60% RF er vandindholdet i luften ca. 8,5 g vand/kg luft. I et rum på 80 m3 svarer det til ca. 1 liter vand. 

Hvis temperaturen om natten falder til 0°C kondenserer mere end 50% af vandindholdet i luften til dug. Det er 5 g vand/kg luft eller næsten en halv liter kondenseret vand i et rum på 80 m3. Dette kan føre til flere forskellige alvorlige problemer.

brand image

Opvarmning og ventilation

Det længst kendte princip for nedbringelse af luftens fugtighed bygger på den fysiske kendsgerning, at varm luft kan indeholde mere vanddamp end kold luft.

Med denne traditionelle metode suges frisk luft ind i rummet, hvor den opvarmes så den kan optage yderligere vanddampe. Derefter bortventileres den fugtholdige luft. Denne proces fortsætter indtil de ønskede konditioner i rummet er opnået.

Tørring ved hjælp af opvarmning og ventilation anvendes i stadig mindre grad, da det er energikrævende og meget uøkonomisk, idet varmen bogstavelig talt kastes ud af vinduet. Dertil kommer, at den friske luft der suges ind i rummet også har en vis relativ fugtighed, og det forlænger tørreprocessen, alt afhængig af årstiden, udetemperatur og vejrforholdene.

På grund af de høje energipriser er affugtning i dag den mest foretrukne tørremetode overalt i verden. 

Affugtning

Det grundlæggende princip ved affugtning forudsætter, at rummet er lukket. Det vil sige, at vinduer og døre skal holdes lukkede, så der kommer ingen eller meget lidt udeluft ind i rummet. Luften cirkulerer kontinuerligt gennem affugteren, og fugten udkondenseres og ledes i en vandbeholder uden varmetab til det fri. Helt modsat den traditionelle metode med opvarmning og ventilation. Ud over de indlysende fordele ved det lavere energiforbrug, er affugtningsprocessen nemmere at styre, så længe rummet forbliver lukket. 

Fordele ved kondenstørring

 • reduceret energiforbrug (ca. 80% reduktion sammenlignet med traditionel opvarmning og ventilation)
 • mindre risiko for skaltørring og kritisk punkttørring, fordi temperaturen er lavere
 • intet energitab. Den elektriske energi til kompressor ventilatormotor omdannes til varme
 • styret proces, idet rummet er lukket 

Page_7_DK

 Læs om Dantherms mobile CDT affugtere

Kontakt Dantherm
online
Send en e-mail til os
Selection Guide
mobile affugtere
Dantherm Selection Guide Hent guiden her
Læs cases
om affugtning

Link til cases

Overvågningsudstyr til CDT affugtere

Læs om Intelligent Monitoring Control System

Cloud-baseret overvågningsudstyr til skadeservicefirmaer og forsikringsselskaber