Fortrængningsbaseret frikølingsteknologi

Fortrængningsbaseret frikøling er en støjsvag og ekstremt omkostningseffektiv passiv kølemetode. Den er bedst egnet i små rum med stillestående luft og giver mulighed for komplet varmestyring.

Hvad er Fortrængningsbaseret frikøling? - sådan fungerer det!

Dantherm DFC-enhederne leverer kølig luft udefra til den nederste del af rummet. På denne måde tvinges den varmere luft i rummet opad, hvorved der skabes en svævende pude af køligere luft i bunden af rummet (op til 1,60 m). Dette fænomen kaldes fortrængningskøling. Enhederne arbejder med meget begrænset luftgennemstrømning og lave ventilatoromdrejningstal. Derfor er denne kølemetode mere energieffektiv end traditionel frikøling.

Fuldstændig varmestyringDFC installationsskitse

Dantherms fortrængningsbaserede frikølingsløsninger giver mulighed for komplet varmestyring. Styringsenhederne, der kan kobles til løsningerne, Dantherm ACUE 3000 og TKS 3000, kan begge styre flere eksterne enheder. Selv overvågning og alarmer er en del af DFC-løsningerne.

Luftfugtighed

Luftfugtighed i forhold til frikøling er et spørgsmål, der ofte stilles, uanset typen. Ved brug af frikøling kan der tilføres fugtig og kold udeluft til et elektronikkabinet med henblik på at køle det ned. Når den fugtige udeluft møder den varme luft i kabinettet, bliver den varmet op, hvorved den relative luftfugtighed vil aftage - hvilket fjerner risikoen for kondensering på elektronikudstyret.

Vi ser frem
til at besvare
dine spørgsmål!

Tlf.: 45 96 14 37 00

Online kontaktformular