Frikølings-teknologi

Frikøling er både energi- og omkostningsbesparende på Telecom-sites hvor brug af traditionelle airconditionere har medført høje energiomkostninger. Ved at bruge frikøling kan de samlede driftsomkostninger til klimastyring reduceres med op til 90 %.

Free CoolingHvad er Frikøling? - sådan virker det!

Dantherms frikølingsløsninger køler ved hjælp af udeluft. Enheden skaber et finfiltreret overtryk og leder på den måde overskudsvarme væk fra det elektroniske udstyr. Som regel installeres frikølingsenheden med motoriserede ventilatorer for at sikre optimal luftstrøm og beskytte teknikhusets interne miljø mod forurenende partikler.

Total klimakontrol

Dantherms frikølingssystem kontrollerer både opvarmning og eksisterende aircondition-systemer og giver derfor total klimakontrol. Selv alarmer og overvågning er indbygget i systemet.

Free Cooling ComboDantherms 6. generation af frikølingsenheder

Frikølingsteknologi har været en del af Dantherms produktudvikling i mere end ti år. Vores frikølingsenheder har været igennem 6 design- og udviklingsperioder, og det betyder ikke kun at vi har skabt et stærkt koncept, men også at vi har opbygget en masse know-how. 

Kapacitet

Når man vælger at benytte frikølings-teknologi, som køler ved hjælp af udeluft, er det vigtigt at forstå konceptet delta t (Δt):

Δt = t intern - t ekstern

Forklaring: enhedens kapacitet er angivet til 288 W/K. Det betyder at kølekapaciteten, ved en temperaturforskel på 1 Kelvin/1°C, er 0,288 kW.

Eksempel: den gennemsnitlige udetemperatur er 20°C, den ønskede indetemperatur er 25°C, delta T (Δt) = 5 (25-20).

Fugtighed

Fugtighed i forbindelse med frikøling bliver ofte betragtet som en risikofaktor. Ved frikøling tilføres teknikhuset kold udeluft. Når den kolde, fugtige luft møder den varme, tørre luft i hytten varmes den op og luftfugtigheden falder. Der er altså ingen risiko for kondensdannelse på det elektroniske udstyr. 

 

Dantherm frikøling

Se vores udvalg af energi-besparende frikølingsløsninger.

Vi ser frem
til at besvare
dine spørgsmål!

Tlf.: 45 96 14 37 00

Online kontaktformular
Animation:
Flexibox frikøling
Sådan virker Flexibox! Afspil
Animation:
Combo cooling
Flexibox i kombination med airconditioner i Telecomhytte Afspil
Installationsvideo:
Flexibox
Dantherm Flexibox Installationsvideo Afspil