Information omkring COVID-19

fredag, marts 13, 2020

 

De globale markeder er pt. påvirket af den fortsatte spredning af COVID-19 i verden. Desværre er der ingen tegn på, at situationen vil blive bedre på kort sigt. For i videst muligt omfang at sikre rettidig levering og løbende information fremadrettet har Dantherm oprettet en intern arbejdsgruppe, der dagligt overvåger situationen nøje.

Der er allerede taget en række forholdsregler for at minimere risikoen for smitte. Vores initiativer har til formål at beskytte medarbejdere, kunder, partnere samt sikre fortsat højt serviceniveau og leveringssikkerhed.

Situationen er meget usædvanlig, og mange faktorer er ukendte og kan påvirke eller væsentligt ændre vores evne til at levere på såvel kort som lang sigt. Vi modtager fortsat leverancer fra vores leverandører og der produceres fortsat som planlagt. Den nuværende status på vores produktions- og leveringssituation afstemmes flere gange ugentlig mellem vores salgs-, logistik- og produktionsafdelinger.

Vi vil løbende informere berørte om eventuelle leveringsforsinkelser og andre væsentlige forhold hurtigst muligt.

Vores eksterne sælgere er blevet bedt om ikke at afholde fysiske møder. Vi anbefaler i øvrigt, at planlagte og fremtidige møder afholdes via telefon, Skype eller lignende. Vores servicefunktion laver ligeledes tilpasninger i forhold til planlagte servicebesøg, som enten udskydes eller afvikles med størst muligt hensyn til sundhedsrisikoen.

Mange medarbejdere vil arbejde hjemme fra. Dog vil alle udadvendte nøglefunktioner være bemandede. Derfor opfordrer vi til, at vores samarbejde fortsætter som hidtil med kontakt til din sædvanlige Dantherm-medarbejder pr. mail eller telefon.