HCC 2ALU boligventilation
til væg- eller loftsmontage
i lejligheder

 • villaventilation med varmegenvinding

HCC 2ALU boligventilation er en perfekt decentral ventilationsløsning ved renovering af lejligheder i boligblokke og etagebyggeri.

Som rådgivende ingeniør, entreprenør eller installatør af boligventilation med varmegenvinding vil du gerne kunne tilbyde dine kunder det bedste af det bedste, så de er sikret et perfekt indeklima med et betjeningsvenligt og energirigtigt ventilationsanlæg. Ved at vælge Dantherm som leverandør, får du ikke blot gavn af vores store ekspertise og mange års erfaring inden for luftbehandling. Du får en række fremtidssikrede boligventilationsprodukter af høj kvalitet og med gennemtænkte detaljer.

Unik og fleksibel alt-i-en ventilationsløsning:

HCC 2ALU er en helt unik og fleksibel alt-i-en ventilationsenhed med varmegenvinding. Med en højde på kun 27,9 cm er den ideel til montage over et nedhængt loft eller på væggen i lejligheder i boligblokke og etagebyggeri. Et og samme basis-aggregat kan elektronisk indstilles til lofts- eller vægmontage, højre- eller venstremontage.

Letvægtsmaterialer (samlet vægt 37 kg) og selvdrænende effektiv ALU modstrømsvarmeveksler gør det også til en nem og fleksibel løsning for installatøren.

Kalibrering af luftmængder sker via integrerede trykudtag på forsiden og ved hjælp af Dantherms PC Tool gennem USB-tilslutning. Al anden adgang til ventilationsenheden, som f.eks. filterskift, sker også fra forsiden.

Energiklasse A eller A+

Standardudgaven af HCC 2ALU opfylder energiklasse A. Ved tilvalg af et ”A+ sensor kit” opnås energiklasse A+. Det fremgår af tilbehørslisten herunder, hvilke dele der indgår i A+ sensor kittet.

Opfylder BR15:

Med et lydniveau på 35 db(A), en virkningsgrad op til 94% og et lavt energiforbrug, lever HCC 2ALU op til kravene i det danske bygningsreglement BR15.

Mulighed for central overvågning via CTS:

HCC 2ALU kan via TCP Modbus tilsluttes et BMS-anlæg og styres centralt. Det giver en masse fordele med hensyn til energibesparelse, samtidig med at beboerne får et bedre indeklima.

Læs også: Dantherm HCC 2 boligventilation bedst i test

Kontakt Dantherm
online
Send en e-mail til os
Kontakt
Kontaktoplysninger

Salgsafdelingen 

 • Adgang til HCC 2 via luge Nem adgang til HCC 2 via loftsluge
 • Filterskift på HCC 2 boligventilation Filterskift på HCC 2 boligventilation
 • Boligventilation med PC-Tool Kalibrering med PC-Tool (tilbehør)
 • HCC 2 kalibrering med PC-tool Kalibrering med PC-tool
 • Fjernbetjening til boligventilation HRC fjernbetjening til HCC 2 boligventilation (tilbehør)
 • Fugtføler RH% føler til behovsstyring (tilbehør)
 • Tilbehørsstyring HAC 2 Tilbehørsstyring
Anvendelsesområder
 • Etageejendomme
 • Lejligheder
 • Private hjem
 • Villaer
Egenskaber og fordele
 • Høj virkningsgrad - op til 94%.
 • Opfylder BR15
 • EC ventilatormotorer med lavt energiforbrug (SEL værdi).
 • Energiklasse A eller A+. Energiklasse A+ opnås ved tilkøb af tilbehørskit. Se under Tilbehør.
 • Kun behov for 300 mm installationshøjde. Ideel til installation over nedhængt loft i etagebyggeri.
 • Tidsstyret ventilationsydelse, baseret på 11 forskellige forprogrammerede ugeprogrammer. Derved kan energiforbruget reduceres i perioder med lavt ventilationsbehov.
 • Sommerdrift med køling. Indblæsningsventilator er standset og kølig udeluft vil komme ind gennem åbne vinduer og dermed sænke rumtemperaturen. Dette kræver HCP 10 betjeningsenhed tilsluttet (Tilbehør).
 • Brændeovns-/pejsefunktion. Her skabes et forbigående overtryk, så det er nemmere at tænde op i brændeovnen, og røgen trækkes op i skorstenen og ikke ud i rummet.
 • Løsningen er nem at installere og opstarte med indbyggede trykudtag, med nem balancering med PC-Tool.
 • Elektronisk omskiftning fra venstre til højre model. Det samme basisaggregat kan således tilpasses alle fysiske installationsforhold, uanset om der er tale om loft- eller vægmontage.
 • Behovsstyret ventilation (tilbehør).
 • Høj grad af kundetilpasning – takket være et stort sortiment af internt og eksternt tilbehør.
 • TCP ModBus tilslutning til BMS-anlæg (CTS)
boligventilation                                        hcC 2ALU
Max. luftmængde ved 100 Pa 300 (m3/h)
Energieffektivitetsklasse (SEC-klasse), gennemsnitligt klima A
Energieffektivitetsklasse (SEC-klasse), gennemsnitligt klima A+ Title Energiklasse A+ opnås ved tilkøb af tilbehørskit. Se under Tilbehør.
Varmeveksler ALU modstrømsveksler
Filterklasse indblæsning/udsugning G4/G4 (F7 fås som tilbehør)
Omgivende temperatur hvor aggregatet er installeret +12 til +40oC
Udetemperaturområde (uden installeret forvarme) -12 Title Forvarme anbefales ved udetemperaturer under -5 gr. C for at sikre balanceret drift. til +50o
Udetemperatur (med installeret forvarme) -25 til +50o
Nettilslutning 1x230 V, 50 Hz
Max. strømforbrug, uden/med forvarme 127/950 Watt
Dimensioner 600x1122x279 mm
Kanaltilslutning 125 Ømm
Vægt 37 kg
Yderkabinet materiale Aluzink
Beskyttelsesklasse IP20

Der tilbydes et bredt tilbehørsprogram til HCC 2 boligventilation:

Wired Control HCP 10

Trådet betjening (HCP 10):

Fortrådet betjeningsenhed, som kobles direkte til anlægget med det medleverede 6 m kabel. Der medfølger hvis plastramme og metalramme til fastgørelse på standard indmuringsdåse. Alternativt kan Dantherm levere en boks til at skrue på væggen, hvor betjeningen passer på.

Fra den trådede betjening HCP 10 får brugeren adgang til følgende:

Manuel styring af luftskiftet (trin 0-4)
Styring af luftskiftet med ugeprogram
Behovsstyret luftskifte (hvis RH ogVOC sensorer er tilsluttet)
Aktivering af sommerdrift (udelukkende udsugning)
Aktivering af manuel bypass (kræver mekanisk bypass monteret som tilbehør)
Aktivering af pejse-opstart funktion
Visning og nulstilling af alarmer - herunder filteralarm

Remote control

Trådløs fjernbetjening (HRC 3):

Trådløs fjernbetjening, der kan monteres på væggen eller stilles på en hylde. Fjernbetjeningen er beregnet til brugeren, men har også en installatørmenu, hvor installatøren kan udføre avancerede indstillinger uden brug af PC-tool.

Brugeren har adgang til følgende: 

Ventilatorhastighed i manuel mode
Valg af behovsstyring (kræver at RH eller VOC sensorer er tilsluttet)
Tilvalg af ugeprogram samt valg mellem ugeprogram fra 1 til 11
Manuelt åbnet bypass som lukker automatisk igen
Aktivering af pejsefunktion i 7 minutter, som giver overtryk i boligen for nem optænding af brændeovn
Aktivering af bortrejst funktion, hvor aggregatet sænker hastigheden permanent til hastighed 1. Tidspunktet for natsænkning kan justeres.
Aflæsning af lufttemperatur i alle fire kanaltilslutninger, incl. fjernbetjeningens indbyggede temperaturføler samt fugtighed og luftkvalitet i udsugningsluften (tilbehør)

Electrical Preheating Coil

Ekstern elektrisk forvarmeflade, 900 W:

Denne elektriske forvarmeflade beskytter mod isdannelse i varmeveksleren ved lave temperaturer. Varmefladen monteres i friskluftkanalen. Forvarmefladen tilsluttes og styres af HCC 2 aggregatets controller, som regulerer effekten så den sikrer at veksleren er isfri og at der bruges så lidt energi som muligt.

 
Insulation Kit For Preheater

 

Isoleringskit til forvarmer:

Dette isoleringskit er beregnet til at eftermontere på HCC 2 forvarmeren. Med dette skræddersyede isoleringskit sikres mod kuldebroer, kondensdannelse og unødigt energiforbrug.

Mechanic By Pass Module W Cable

 

Mekanisk bypass modul:

HCC 2 boligventilationsaggregat kan forsynes med et automatisk styret bypass modul, der bruger kølig udeluft til at køle boligen, f.eks. efter en varm sommerdag, hvor temperaturen om natten falder til under rumtemperaturen i huset. Bypass modulet leder den ene luftstrøm forbi varmeveksleren for at opnå den bedst mulige køleeffekt.

RH sensor til energiklasse A+  

RH% føler til behovsstyring:

HCC 2 boligventilationsaggregatet kan udstyres med en fugtføler. Denne føler overvåger kontinuerligt fugtigheden i udsugningsluften og justerer luftmængden derefter. Denne driftsform kaldes behovsstyring. Hvis der er tilsluttet en fjernbetjening, bliver den relative fugtighed vist i displayet ved hjælp af et ikon med 3 niveauer.

Ved at bruge behovsstyring opnås korrekt ventilation med det lavest mulige energiforbrug. Hvis både VOC og RH% følere er monteret, indstilles ventilationen efter den højest registrerede færdi fra de to følere.

RH% føler indgår i "A+ sensorkit" for at opnå Energiklasse A+.

Luftkvalitetsføler til energiklasse A+  

VOC luftkvalitetsføler til behovsstyring:

HCC 2 boligventilationsaggregatet kan udstyres med en VOC luftkvalitetsføler. Denne føler overvåger kontinuerligt indholdet af kunstige og naturlige organiske stoffer i udsugningslufen. Eksempler på gasser/stoffer:

Naturlige gasser, som f.eks. formaldehyd fra byggematerialer.
Kemiske gasser fra sprays, som hårspray og parfume.
Indendørs forurening fra rygning og printning med laserprinter.
Gasser fra brandhæmmende stoffer i tæpper, maling og møbler.

Ved at bruge VOC føleren til behovsstyring opnås korrekt ventilation med det lavest mulige energiforbrug. Hvis der er tilsluttet en fjernbetjening, bliver VOC følerniveauet vist i displayet ved hjælp af et ikon med 3 niveauer.

VOC føler indgår i "A+ sensorkit" for at opnå Energiklasse A+.

Digital Plug  

Digitalt stik (25 stk. pr. pose):

Dette digitale stik kobles til styringen på HCC 2 anlægget. Herfra kan man derpå overstyre følgende:

Ventilatorhastighed 0, 1, 2, 3, 4
Brand/røg/undertryk stop + alarm
Høj vandstand stop + alarm

Condensate Pump  

Kondensvandpumpe kit:

Dette kondensvandspumpekit er til eftermontering på HCC 2 i tilfælde af at der ikke kan laves et sikkert afløb med fald mod afløb, eller afløbet er for langt væk (mere end 3 m horisontalvej). Kittet er forsynet med beslag for fastgørelse til HCC 2, strømforsyningskabel som tilsluttes HCC 2, trykudligningsslange samt afløbsslange.

Hygrostat  

Hygrostat:

Hygrostaten kobles direkte til HCC 2 styringen i forbindelse med øget luftskiftebehov fra rum med høj relativ luftfugtighed som f.eks. badeværelset.

HAC  

Tilbehørsstyring HAC 2:

På tilbehørsstyringen kan tilsluttes én elelr flere af de følgende funktioner:

Eftervarmeflade, vand eller el
Geotermisk forvarme-/forkøleflade
24 VDC kanalspjæld udgang
Stopfunktion indgang
Brand-/røgdetektor indgang
Exkstern CO2 føler til behovsstyring
Ekstern hygrostat
Filteralarm udgang
Generel alarm

HAC 2 er monteret med 3 m kabel

Strømforsyning  

Strømforsyning 230VAC – 24VDC til spjældstyring:

Power supply to be mounted in the accessory control if the ventilation unit controls a duct damper.

CO2_censor_EE80  

CO2 sensor:

CO2 sensoren tilkobles tilbehørsstyringen, hvis luftskiftet skal styres i forhold til CO2 niveauet i et givet rum.

USB Cable  

USB kabel, 3 m:

USB kabel til brug i forbindelse med softwareopdatering af HCC 2 og Dantherm PC Tool (HPT 1).

Calibration Kit  

Kalibreringskit (10 sæt pr. pose):

I dette kalibreringskit er der 10 sæt. Hvert sæt består af 3 m slange, to sugekopper med krog samt to nipler. Kittet anvendes til indregulering af luftmængderne på HCC 2.

 PC Tool  

Dantherm PC Tool Kit (HPT 1):

Pakken består af USB stik med program og quick guide + USB kabel. Dantherm PC Tool har en installatørmenu, hvorfra man kan indregulere HCC 2 anlægget, tilkoble ekstraudstyr, justere på diverse brugerindstillinger samt se og nulstille evt. alarmer.

Den har desuden en brugermenu, hvorfra brugeren kan aflæse og justere på diverse indstillinger så som ugeprogrammer, setpunkter, alarmer og historiske data over temperaturer og luftkvalitet (tilbehør).

Manualer

Data til BE10 for Dantherm boligventilation

Passivhus certifikat

Testrapporter

Prisliste

Brochurer Datablade ErP dokumentation energiklasse A ErP dokumentation energiklasse A+