Energirenovering
af boligkomplekset
Langkærparken i Tilst

Langkærparken i Tilst ved Aarhus er et almennyttigt boligkompleks med 838 lejemål. Fra februar 2014 til august 2016 undergik boligområdet en energirenovering.

GK Danmark vandt ventilationsentreprisen, som Dantherm leverede 838 HCV 4 Low Sound boligventilationsanlæg til.

Dantherm boligventilation i Langkærparken -Langkærparken i Tilst ved Aarhus

Målt på tre parametre
Eik Petersen er projektleder i GK Danmark. Han fortæller, at tre parametre var afgørende i spørgsmålet om, hvem der fik leverancen af boligventilationsanlæggene. Ikke overraskende var disse parametre: Pris, kvalitet og service. På alle parametre scorede Dantherm i top.

Etablering af prøvelejlighed

Energirenoveringen af 838 lejemål er på ingen måde noget lille projekt. Der var flere dele, der skulle gå hånd i hånd for, at projektet blev en succes. Derfor var det et godt tiltag fra Dantherms side, at et færdigt anlæg blev opstillet i en prøvelejlighed i boligkomplekset. Lejlighederne er renoveret efter standarden i BR 10. Udfordringen heri bestod i, at HCV 4 anlæggene skulle kunne være i et skab placeret i lejlighedernes køkken/alrum. Netop denne placering satte krav til anlæggenes lydniveau, som ikke må overstige 30 dB(a). Her beretter Eik Petersen om det tankevækkende i, at der i BR 10 findes standarder for, hvilket lydniveau et varmegenvindingsanlæg max. må ligge på. Mens der i samme bygningsreglement ikke er foreskrevet noget om, hvilke dB(a) køleskabet i køkken/alrum højst må have.  Sådan er bygningsreglementer ofte så forunderlige, mener han med et smil på læben. Alt imens han konstaterer, ”at det ikke nødvendigvis er alt, der er en forundring værd”.

Nytænkning omkring produktudvikling

Normalt placeres et HVC 4 anlæg ikke i et skab, men det var kravet her. Det gav så yderligere den udfordring, at HVC 4 anlægget med varmegenvinding ikke kunne leveres i en standard stålbeklædning.

Dantherm HCV4 low soundKravene til netop støjniveauet på de max. 30 dB(a) bevirkede, at Dantherm udviklede en ny model af HVC 4 anlægget. En såkaldt low sound model. Derfor er alle anlæggene leveret til boligforeningen beklædt med et lydisolerende materiale. Materiale der resulterer i, at støjniveauet fra varmegenvindingsanlægget ligger pænt under kravet på de 30 dB(a). Det fortæller Eik Petersen med slet skjult stolthed i stemmen. En stemme som klart efterlader det indtryk, at han er meget tilfreds med samarbejdet med Dantherm om produktudviklingen. Og Eik Petersen ved, hvad han taler om. Han har selv personligt foretaget mange af målingerne af aggregaternes støjniveau. Målinger som godtgør anvendelsen af Dantherms HCV 4 Low Sound varmegenvindingsanlæg.

Billedet viser en HCV 4 Low Sound model placeret i et køkkenskab. Anlægget er beklædt med et lydisolerende materiale, så det overholder standarden i BR 10.

Kvalitet og service

Pris, kvalitet og service siges normalt at høre sammen. Her er det naturligvis indiskutabelt, at prisen skal være fornuftig. Eik Petersen erfarede, at både kvaliteten og den medfølgende service fra Dantherm lå i den meget flotte ende af karakterskalaen. Det siger sig selv, at et så stort renoveringsprojekt ikke skal have samtlige varmegenvindingsanlæg leveret på samme tidspunkt. Renoveringen af de i alt 35 boligblokke forgik opgang for opgang. I takt med, at håndværkerne var parate til det. Imens blev beboerne genhuset i andre boliger. Denne proces krævede en større planlægning og mange delleverancer efter nøje fastsatte deadlines. Leverancerne kom fra Dantherms side altid rettidigt.

Ventilationsanlæggene stod klar i de aftalte mængder, når håndværkerne skulle bruge dem. Her erindrer Eik Petersen især, hvordan han i en kritisk situation oplevede Dantherms forståelse for service og fleksibilitet. Selv på en søndag lykkedes leverandøren med at levere en sending HCV 4 anlæg, nævner Eik Petersen smilende. Han tilføjer, at også kvaliteten af de leverede produkter var helt i top. Ud af de i alt 838 boligventilationsanlæg blev der kun konstateret fejl på i alt 10-15 stykker. Fejl som hurtigt blev udbedret. Og var det ikke muligt, blev defekte anlæg ombyttet med et smil.

Dantherm boligventilation i Langkærparken
Her ses Eik Petersen fra GK Danmark ved et monteret anlæg.

Vedligeholdelse af boligventilationen

Med valget af Dantherm som leverandør havde det også betydning, at viceværterne i Langkærparken af Dantherms teknikere fik undervisning. Undervisning i vedligeholdelsen af ventilationsanlæg og betydningen af mulige blinkende advarselslamper. Netop denne instruktion gjorde, at GK Danmark ikke efterfølgende har skullet køre ud til en mængde serviceopgaver. For bygherren AL2 bolig er det også billigere, når interne medarbejdere kan håndtere opgaver som filterskift med mere.

køkken med Dantherm boligventilation monteret i teknikskab
Sådan ser de istandsatte køkken/alrum ud. Ingen lægger mærke til, at rummet har et skab med et HCV 4 Low Sound boligventilationsanlæg fra Dantherm.

Beboertilfredshed

Renoveringsperioden fra februar 2014 til august 2016 var lang. I den periode tilbragte Eik Petersen naturligvis mange timer på byggepladsen. Det havde den positive sidegevinst, at han kom til at kende flere af Langkærparkens beboere. Med ventilationsentreprisen i hånden er det for Eik Petersen let kun at spekulere i udelukkende støjmålinger og andre tekniske detaljer. ”Det er dog vigtigt at huske på, at det handler mere om mennesker end om teknik. Det er mennesker, der i den sidste ende skal være glade for boligventilationen. Bliver de ikke det, kan det teknisk set være en succes uden at blive det i virkelighedens verden”, påpeger han.

Når han sidder og tænker tilbage, husker han, at der i begyndelsen var en del skepsis. Skepsis fra beboernes side over, at lejlighederne skulle renoveres med boligventilationsanlæg. Aldrig før har de haft noget sådant. Derfor kneb det umiddelbart også med at kunne se værdien i det i starten. I renoveringsfasen og i takt med, at beboerne flyttede tilbage i de istandsatte lejligheder, blev skepsis vendt til begejstring. Faktisk oplevede han, at nogle af beboerne kom for at takke ham for boligventilationsanlægget. Flere af beboerne havde oven i købet også små gaver med til ham. Selv nu efter renoveringsfasens afslutning er det på den garvede projektleder tydeligt at mærke, at denne gestus har gjort indtryk. Et uudsletteligt indtryk. Det bekræfte også hans bemærkning om, at det handler mere om mennesker end om teknik.

Stadig tæt samarbejde

Erfaringerne GK Danmark fik med Dantherm som leverandør af boligventilationsanlæg er positive. Derfor samarbejder virksomhederne om flere lignende og fremtidige projekter.

HCV 4 LangkærparkenLangkærparken er ikke længere nogen byggeplads, men det var omfattende, mens renoveringen stod på.

 

FAKTAboks
Projekt: Energirenovering af boligblokke Langkærparken, Tilst ved Aarhus
Areal: 35 blokke med 838 lejligheder
Bygherre: AL2bolig
Arkitekt: Arkitema
Rådg. ingeniør: Rambøll A/S
Hovedentreprenør: Enemærke & Petersen
Ventilationsentreprenør: GK Danmark
Byggerådgiver: DBI

 

Læs mere om Dantherms

Kontakt Dantherm
online
Send en e-mail til os
Kontakt
Kontaktoplysninger

Salgsafdelingen

Filterskift
- Nemt og hurtigt!
Se hvordan du skifter filter Se video