DanX
Komfortventilation

 • DanX Model DanX comfort
 • Dantherm svømmehalsventilation Model DanX comfort, åben

til hoteller og kontorbygninger

Et behageligt indeklima har stor betydning overalt, hvor der er mennesker. Det modulopbyggede, avancerede DanX luftbehandlingsaggregat er udviklet til at regulere og styre temperaturer, luftfugtighed og luftkvalitet i hoteller og kontorbygninger - og andre steder, hvor menneskers velvære prioriteres højt. DanX, der er baseret på Dantherms "all-in-one-box"-koncept, er en meget driftsikker og brugervenlig løsning, som både giver høj varmegenvinding og mulighed for effektiv behovsstyring.

Der er hovedsagelig to faktorer, der påvirker os, når vi opholder os inden døre: temperatur og luftkvalitet. Hvor høj eller lav temperaturen bør være, afhænger af aktiviteterne i de pågældende rum samt af klimaet og årstiden. Med det populære DanX-aggregat til komfortluftbehandling får man ikke blot en meget avanceret løsning, men også næsten 50 års erfaring inden for klimastyring og luftbehandling.

DanX er modulopbygget og fleksibel, så man kan vælge netop den funktionalitet, der er behov for til den enkelte opgave.
Alle funktioner er samlet i ét system, og installation og vedligeholdelse har aldrig været nemmere. DanX til komfortventilation fås i 7 størrelser med luftmængder fra 2.000 til 30.000 m3/h. Da der er stor forskel på ønsker og krav til luftbehandling, fås DanX i en lang række forskellige varianter.

En af de store fordele ved den avancerede DanX-løsning er, at den fås med indbygget varmepumpe med mulighed for reversibel drift, så den både kan bruges til køling om sommeren og opvarmning om vinteren - og man undgår etablering af et udendørs køleanlæg. Afrimning af kølefladen sker direkte i den reversible varmepumpe. Varmepumpen består af en højtydende kompressor, som kan udstyres med frekvensregulering 30-90 Hz til præcis styring af indeklimaet.

En anden mulighed er at forsyne varmepumpen med vandkølet kondensator, der giver ekstra kølekapacitet, ligesom overskudsvarme kan udnyttes f.eks. til opvarmning af brugsvand.

Ved valg af luftbehandlingsløsning er det ikke kun anskaffelsesprisen, der er vigtig, men også de samlede levetidsomkostninger, og hvor hurtigt anlægget tjener sig hjem. DanX tager i videst muligt omfang hensyn til, at der skal være god økonomi i projektet. Effektiv varmegenvinding og et lavt tryktab bidrager til en omkostningseffektiv løsning, der giver store energibesparelser, mens de holdbare komponenter sikrer lang levetid.

DanX fås i en variant med Dantherms unikke styring. Automatisk overvågning og styring af temperatur, luftfugtighed og energiforbrug sørger døgnet rundt for et sundt og behageligt indeklima, der matcher de specifikke behov. Alle væsentlige funktioner er forudindstillede og testet fra fabrikken, og det er nemt at foretage og teste individuelle indstillinger. Styringerne har et enkelt og brugervenligt display.

Kontakt
Kontaktoplysninger

Salgsafdelingen

Bestil DanX
datablade
Send en e-mail til os
Kontakt Dantherm
online
Send en e-mail til os
Video:
Boligventilation
Se video
Cases med
DanX Ventilation

Klik her for at læse cases

Anvendelsesområder
 • Kontorbygninger
 • Hoteller
 • Skoler
 • Indkøbscentre
 • Opbevaringsrum
 • Vandlande
 • Koncertsale
 • Biografer
Egenskaber og fordele
 • Brugervenlig styring med præcis og behovsstyret kontrol over anlægget. Med automatisk overvågning og styring af temperatur, fugtighed og energiforbrug.
 • Robust kabinet med lukkede varmegalvaniserede stolper der samles med aluhjørner og er isoleret indvendigt med mineraluld.
 • Dækpladerne er sandwichplader med 50 mm isolering. (Varmetransmission T3 / Kuldebro TB3 / Lufttæthedsklasse L3 iht EN 1886).
 • Indvendige mellemvægge er af varmegalvaniseret 1,25 mm plade isoleret med 30 mm mineraluld.
 • Inspektionsdøre med kraftige hængsler og tungelås med håndtag eller firkantet nøgle.
 • Varmepumpe med høj COP. Som ekstra tilvalg kan vælges frekvensstyret kompressor, der er designet til præcis temperaturstyring og VAV systemer. Lavere energiforbrug og længere levetid.
 • Som ekstra tilvalg kan alle indvendige stålkomponenter incl. ventilatorer og dækplader pulver lakeres inden samling (Korrosionsklasse C4).
 • Hvis aggregatet skal opstilles i det fri i et område med aggressiv luft, kan aggregatet beskyttes yderligere med udvendig pulverlakering - tykkelse 70 μm.
 • Alle låsemekanismer, bolte og skruer er af rustfrit stål, der har fået en speciel beskyttelse.
 • Særdeles effektive varmevekslere.
 • Alle flader har alu-ramme, lakerede lameller og er epoxylakeret.
 • Udskifteligt dråbefang til lufthastigheder op til 4 m/s
 • "All-in-one-box" løsning
 • Meget høj varmegenvinding
 • "Plug-and-play" koncept
 • 30 års erfaring
 • Ventilation af kontorer DanX Comfort
 • DanX kontrolsystem til ventilation DanX control system
 • Dantherm DanX Komfort DanX Comfort
 • DanX Komfort til store bygninger Dan X Comfort
 • DanX Comfort ventilation DanX Comfort
 • Biografventilation Dan X Comfort
 • DanX Comfort varmepumpe DanX Comfort varmepumpe
Service manual