Nedre Romerike Vannverk avfukting Dantherm AS

Avfukting i vannverk

Nedre Romerike Vannverk (NRV)

Nedre Romerike Vannverk IKS

Nedre Romerike Vannverk IKS henter råvannet fra Glomma. Elva er 604 km lang, og har et nedbørfelt som utgjør 13 % av Norges areal, tilsvarende hele Danmarks areal. NRV IKS produserer 15.9 mill. kubikkmeter ferdig behandlet drikkevann, og leverer i gjennomsnitt 295 liter vann per innbygger per døgn (2014).

Som følge av store og kalde overflater i vannverket som ligger inne i fjellet, kjøles romluften ned og det dannes kondens og et fuktig miljø som på sikt kan føre til korrosjonsskader og kostbart vedlikehold.  NRV IKS har løst fuktproblemet med riktig innstilt klimaaggregat og avfukter levert av Dantherm AS.

Etter en omvisning inne i fjellet, ser vi at vannverket fremstår som veldig godt vedlikeholdt. Romslige og oversiktlige lokaler, skinnende rent og ingen fuktskader signaliserer at her er alt under kontroll. 

Aggregater:
Klimaaggregat: Dantherm DanX 19/38
Avfukter: Munters MCD 140
Luftmengde: 40.000 m³/t

NRV avfukting Dantherm  Dantherm AS avfukting fjellhallTørt, rent og støvfritt!
avfukting vannverk Dantherm ASTeknisk rom
DanX klimaaggregat Dantherm ASDanX 19/38 klimaaggregat               Munters MCD 140 sorpsjonsavfukter
DanX fra Dantherm AS  Munters avfukter fra Dantherm AS
Nic Holm fra Dantherm AS kan konstatere at anlegget fungerer.
Avfukter Dantherm AS
Avfukting vannverk  Tørt i fjellhall
Vannverk avfukting klima
Vannspeil NRV  avfuktere  vannverk Dantherm AS
DanX klimaanlegg Dantherm
Munters avfukting
Kontrolldisplay til Munters MCD
Munters display

Nic Holm

Ta kontakt med oss når det gjelder avfukting!
Nic Holm, Teknisk selger VVS/produktansvarlig DanX klimaaggregater.
Tlf.: 33 35 16 00