ML1/ MLT1
stasjonære avfuktere

 • Stasjonær avfukting fra Munters MLT350
 • Munters avfuktere med luftkjølt kondensator ML180L

Sorpsjonsavfuktere med innebygd varmegjenvinningssektor gjør aggregatene effekt- og energi- besparende.

Avfuktere med innebygd fuktregulering

ML-serien fra Munters kan som standard leveres med innebygd fuktregulering. Luftkjølt kondensator er tilbehør. ML1100, ML17 samt ML23 finnes også med gass- eller dampregenerering.

ML-seriens avfuktere er konstruert slik at hele luftbehandlingen skjer i en lukket rotorenhet. Det tettsluttende rotorkabinettet i varme-
herdet hardplast med avskilte sektorer, balanserer eksakt luftmengden - avfukting, regenerering og varmegjenvinning.

Holdbarhet og korrosjonsbeskyttelse er ivaretatt gjennom avfukterens kabinett og avtagbare ytterpaneler som er serieprodusert i ovnslakkert Aluzink®.
El-komponentene følger standarden EN 60204 (IEC204) og de er montert på samleskinner i halogenfri plast. El-systemet dimensjoneres for spenninger opp til 690V og 60 °C romtemperatur.

ML-seriens avfuktere produseres i henhold til europeiske standarder og tekniske spesifikasjoner som kreves for CE-merking.

Munters_150X33_gif

Bruksområder
 • Vannverk
 • Pumpestasjoner
 • Lager
 • Tørrlagring
 • Næringsmiddelindustrien
 • Produksjonslokaler
 • Industrilokaler
Egenskaper og fordeler
 • ML-serien avfukter effektivt fra -20 °C til +40 °C
 • ML med luftkjølt kondensator (L) avfukter fra 0 °C til +25 °C
 • Energiøkonomisk med innebygd varmegjenvinning
 • Tettsittende varmebestandige rotorkåper i hardplast
 • Avfukter til lave duggpunkt
 • Lett å installere
 • Modeller med Climatix kontrollsystem
ML1 / MLT1 AVFUKTERE ML 180 mlt 350 ML 270 ml 180l mlt 350l ML 270L
Arbeidsområde - temperatur (oC) - 20 til + 40 0 til + 25
Arbeidsområde - fukt (% RH) 0-100
Avfuktingskapasitet,
20oC/ 60 % RF (kg/h)
1,32 1,48 1,99  1,19 1,33 1,79
Luftmengde (m3/h) 180 350  270 180 350 270
Nettilspenning (V/Hz) 1x230/ 50 1x230/ 50 3x230/ 50  1x230/ 50 1x230/ 50 3x230/ 50
Max. ampereforbruk (A) 9,5 9,5  8,2 12  12 10,3
Max. effektopptak (kW) 2,05 2,05  3,06 2,57  2,57 3,7
Lydnivå uten kanaler ved normal hastighet (dBA) 75 80  79 75  80 79
Beskyttelsesklasse kabinett/display (IP) 44/ 54
Vekt (kg) 53 53 58 113  113 118
H x B x D (mm) Mål ML 180 910 x 510 x 410 Mål MLT 350 910 x 510 x 410 Mål ML 270 1010 x 513 x 410 Mål ML 180L 910 x 1141 x 410 Mål MLT 350L 910 x 1141 x 410 Mål ML 270L 1010 x 1141 x 410
 • Timeteller
 • RH98 elektronisk fuktreguleringssystem med alarm og display
 • Luftkjølt kondensator
 • Aggregatene kan leveres med kabinett i rustfritt stål
 • Ulike stusser