Dantherms betingelser for utsendelse av nyhetsbrev

Takk for din interesse for nyhetsbrevet vårt

Ved å melde deg på godtar du følgende vilkår for vår behandling av personopplysningene dine.

Ved å melde deg på godtar du å motta nyhetsbrev fra oss:

DANTHERM A/S
Marienlystvej 65
DK-7800 Skive
Telefon: +45 96 14 37 00
E-post: info@dantherm.com

Nyhetsbrevene våre inneholder tips, veiledninger, produktnyheter og generell markedsføring av våre produkter og tjenester. Du vil motta opptil 4–5 nyhetsbrev i året avhengig av innstillingene dine, som du kan oppdatere i abonnementsprofilen din.

Hvis du ønsker å trekke tilbake påmeldingen, kan du også gjøre det i abonnementsprofilen din eller via lenken for avmelding som finnes nederst i alle nyhetsbrev. Du kan også skrive til privacy@dantherm.com. Hvis du melder deg av nyhetsbrevet vårt, vil du ikke motta flere nyhetsbrev fra oss. Du får en bekreftelsen på at du er avmeldt, og deretter sletter eller anonymiserer vi personopplysningene som vi behandler om deg ifølge ditt samtykke til å motta nyhetsbrev.

Personopplysninger og hva vi bruker dem til

Når du melder deg på nyhetsbrevet vårt, oppgir du e-postadresse, navn samt eventuelt opplysninger om hvilken virksomhet eller organisasjon du tilhører. Vi bruker disse opplysningene til å sende ut nyhetsbrevene til deg, og til å gjøre innholdet personlig.

Opplysninger om din bruk av nyhetsbrevene, inkludert om nyhetsbrevene blir åpnet, hvor lenge de er åpne, når nyhetsbrevet blir slettet og om det klikkes på lenker, samles inn av Dantherms CRM-system. Vi bruker disse opplysningene til å forbedre tjenesten vår, slik at vi i enda større grad kan målrette og tilpasse innholdet til dine interesser. I den grad du viser interesse for spesifikke produkter, sender vi opplysningene videre til salgsavdelingen vår med tanke på eventuell oppfølging. I tillegg bruker vi opplysningene i anonymisert form til å utarbeide statistikk for bruken av nyhetsbrevene våre.

Vår bruk av opplysningene dine skjer utelukkende på grunnlag av ditt samtykke, jf. EUs personvernforordning.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Personopplysningene du oppgir i forbindelse med påmelding på nyhetsbrev og ved bruk av nyhetsbrev lagres til du melder deg av nyhetsbrevet. Ved avmelding blir opplysningene om deg slettet hos oss og vår databehandler. Deretter behandler vi opplysningene kun i anonymisert form, der det ikke er mulig å identifisere at opplysningene kommer fra deg.

Vær oppmerksom på at hvis du uavhengig av påmelding for å motta nyhetsbrev har fylt ut et kontaktskjema eller lignende på nettstedet vårt, dantherm.com, der du har oppgitt personopplysninger, blir disse opplysningene ikke slettet når du melder deg av nyhetsbrevet. Du kan imidlertid når som helst be oss om å få innsikt i hvilke opplysninger vi måtte ha om deg, og du kan i noen tilfeller få opplysningene korrigert eller slettet. Se avsnittet "Dine rettigheter" på slutten av denne teksten for flere detaljer om hvilke muligheter du har.

Opplysningene dine behandles fortrolig og sikkert

Vi lagrer opplysningene dine fortrolig og sikkert. Vi har truffet tekniske og organisasjonsmessige sikkerhetstiltak mot at opplysningene dine ved et uhell eller ulovlig blir slettet, offentliggjort, tapt, forringet eller blir tilgjengelige for uvedkommende, misbrukt eller på annen måte behandlet i strid med personvernlovgivningen.

Overføring av opplysninger til tredjeland  

Vi bruker ClickDimensions som plattform for å sende ut nyhetsbrev. ClickDimensions er hjemmehørende i USA, og lagrer og behandler personopplysninger for oss som databehandler. Vi har inngått en skriftlig databehandlingsavtale for å sikre at personopplysningene dine utelukkende blir behandlet etter vår instruks, på fortrolig måte, samt at nødvendige sikkerhetstiltak er truffet for å hindre at opplysningene dine blir kompromittert.

Siden ClickDimensions er basert i USA, aksepterer du uttrykkelig ved å samtykke til disse vilkårene at personopplysningene du har oppgitt for at vi skal kunne sende deg nyhetsbrev, samt opplysninger vi genererer i forbindelse med din bruk av nyhetsbrevene våre, blir eksportert og oppbevart i USA.

ClickDimensions er tilknyttet Privacy Shield-ordningen, som også utgjør et nødvendig overføringsgrunnlag for vår overføring av personopplysningene dine til ClickDimensions i USA.

Du kan lese mer om tilknytningen hos ClickDimensions: http://clickdimensions.com/about/privacy-shield/

Du kan se tilknytningen til Privacy Shield her: https://www.privacyshield.gov

Videreformidling av opplysningene dine

Vi kan videreformidle opplysningene til våre konserntilknyttede selskaper til bruk for oppfølging overfor deg, ut fra hva du har vist interesse for. Du vil ikke motta nyhetsbrev fra konsernselskapene våre hvis ikke du har gitt spesifikt samtykke til det.

Utover dette videreformidler vi ikke opplysningene dine til andre for kommersielle formål. Vi kan videreformidle opplysningene dine i andre situasjoner, til bruk i politietterforskning, hvis vi er underlagt en rettslig forpliktelse eller er pålagt å utlevere opplysningene ved en rettskjennelse eller tilsvarende avgjørelse.

Dine rettigheter

I tillegg til at du når som helst kan trekke tilbake ditt samtykke til at vi kan sende deg nyhetsbrev, har du ifølge personvernforordningen visse rettigheter. Disse rettighetene omfatter at du kan be om innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler om deg, og du kan be om korrigering eller sletting av personopplysninger om deg eller begrensning av behandlingen vi foretar. Du kan også klage på vår behandling, og du kan benytte deg av retten til dataportabilitet.

Hvis du ønsker å benytte deg av rettighetene dine, kan du rette en henvendelse om det til: privacy@dantherm.com

Hvis du ønsker å klage på vår behandling av personopplysningene dine, kan du også ta kontakt med Datatilsynet.