Legal notice

© Copyright Dantherm

Copyright law and international treaties protect this website. No part of this website and affiliated sites may be reproduced in any form or by any means without prior written permission from Dantherm. Unauthorized reproduction of this website and affiliated websites, or any part hereof, may result in severe civil and criminal penalties, and will be prosecuted to the maximum extent possible under the law.

Personvern

Read our full Cookie and Privacy Policy here

Legal Notice

Denne hjemmesiden er utelukkende beregnet for å gi informasjon om Dantherm og våre produkter. Dantherm har med alle til rådighet stående midler forsøkt å sikre at alle fakta på disse sidene er korrekte. Dantherm, våre ansatte, leverandører og forhandlere påtar seg intet ansvar for feil eller utelatelser av fakta på denne hjemmesiden eller i dokumenter det er referert til eller linket til fra denne side. Denne hjemmesiden kan inneholde så vel teknisk feil som andre feil.

Informasjonene vil være gjenstand for endringer fra tid til annen, og Dantherm kan endre de beskrevne produkter og tjenester på et hvilket som helst tidspunkt. Kontakt oss eller lokal forhandler for ytterligere opplysninger og endelig verifisering av informasjoner på disse sider.

Informasjonen på denne hjemmesiden, inkludert tekst, bilder og linker, presenteres av Dantherm som 'de er' alene som ytterligere service for den besøkende. Denne informasjonen er uten noen form for garanti, herunder men ikke begrenset til, hva gjelder merkantile bestemmelser, egnethet for bestemte bruksområder eller overholdelse av spesifikasjoner.

Denne juridiske presiseringen vil være underlagt norske rettsregler. Enhver tvist som oppstår som følge av, eller i relasjon til denne 'Legal Notice' og som ikke lar seg løse i minnelighet, skal avgjøres ved norsk domstol.

Dantherm AS
Marienlystvej 65
DK-7800 Skive, Denmark

Tel. +45 96 14 37 00