Lyddemper

 • Dantherm lyddemper til skorstein Lyddemper til skorsteiner
 • Dantherm skorsteinsprodukter Lyddemper, stående modell

Demp støy som brer seg via skorsteinen til akkurat det lydnivået man ønsker med en lyddemper fra Dantherm AS.

En lyddemper demper unødvendig støy

Det er ikke skorsteinen som genererer støyen, den bare viderefører lyd som oppstår fra brennervifte og selve forbrenningen. Ved å sette inn en lyddemper mellom støykilden og utløpet kan man i prinsippet få den demping man ønsker.

Dantherm AS leverer lyddempere fra Jeremias GmbH

Dantherm AS leverer lyddempere konstruert og produsert av tyske Jeremias GmbH - samme leverandør som vi får elementskorsteiner i syrefast stål fra. Lyddemperen settes normalt inn som en del av anbringer, alternativt på skorsteinstoppen. Lyddemping kan utføres på eksisterende skorsteiner eller innebygd fra starten av.

Prosjektering, dimensjonering og tilbud på lyddemper i stål

Lyddemperen er produsert i rustfritt, syrefast stål med en absorbent av mineralull eller stålull. For større diametere, og der man behøver en kraftig demping, inngår en kjerne i lyddemperen. Skorsteinens funksjon og kapasitet forblir intakt. Dimensjonering tar utgangspunkt i hvilke lydnivåer man har (for de respektive frekvenser) og hvilke nivåer man skal ned på. Reduksjonen kan da forutsies presist.

Et løsningsforslag fra Dantherm, med pristilbud og dokumentasjon, vil vise at kostnadene til støydemping er beskjedne.

Svorka fjernvarme
Lyddempere

Lyddempere til frittstående skorsteiner.

Svorka fjernvarme
Kontakt Dantherm AS skorsteiner

Kontakt Lars, Geir eller Petter på telefon eller mail.

Bruksområder
 • Utvendig skorstein
Egenskaper og fordeler
 • Demper støy fra brennvifte og forbrenning
 • Rustfritt og syrefast stål
 • Tilpasses hvert enkelt produkt
 • Innebygd på ny skorstein
 • Kan monteres på eksisterende skorstein
 • Hindrer nabokonflikter
LYDDEMPERE TIL SKORSTEIN TEKNISKE DATA
Stålkvalitet innerrør/ kjerne Rustfritt stål DIN 1.404 (perforert)
Stålkvalitet yttermantel Rustfritt stål DIN 1.404
Mineralullabsorbent  Rockwool 120 kg/m3
Stålullabsorbent Rustfritt stål 300 kg/m3
Overflate/ farge  Rustfritt stål evt. lakkert i ønsket farge
Dimensjoner Diameter og lengde etter behov, med eller uten kjerne.
Tykkelse absorbent etter behov.
 • Lyddemper til skorstein Lyddemper
 • Dantherm lyddemper til skorsteiner Lyddemper levert Svorka fjernvarme