Oljefyr? Konverter til biofyringsolje - en enkel og rimelig løsning!

onsdag, november 20, 2019

Alle oljefyrer kan benytte biofyringsolje!

Ved å konvertere til biofyringsolje får du en enkel og rask overgang til en miljøvennlig varmeproduksjon uten store investeringer.
Biofyringsoljen er CO2-nøytral og gir reduksjon i NOx-utslipp.

Ta kontakt - vi hjelper deg gjerne!

 

Hva er biofyringsolje?

   • Biofyringsolje er basert på resirkulerte biologiske oljer (f.eks. fisk, planter eller animalske kilder).
   • Biofyringsolje er olje som gjenvinnes etter bruk i næringsmiddel-
    industrien, fra fettutskillere og forurenset bioolje som er uegnet til mat.
   • Biofyringsolje belaster derfor ikke landbruksarealer eller legger press på regnskogsområder.
   • Normert biofyringsolje har lang holdbarhet og tåler lagring og frost.

 

Konvertering til biofyringsolje:

  • Det må benyttes normert biofyringsolje med standard:
   BFO1 EN 14214 eller bedre.
  • Tanken bør/må renses.
  • Oljeinstallasjonen bør/må renses.
  • For å sikre driften anbefaler brennerleverandørene å skifte pumpe og oljeslanger beregnet/godkjent for biofyringsolje.
  • Brenner må innreguleres på nytt.
Service
Lars Aasberg

Vi tar ansvar for all service!
Lars Aasberg, servicesjef
Tlf: 33 35 16 00

Halvard Halvorsen

- Vi løser ditt varmebehov!
Halvard Halvorsen,
produktansvarlig DAH og
mobile varmluftsaggregater.
Tlf.: 33 35 16 00

Medlem av:
Les mer her