Konverter til biofyringsolje

Vanlig service eller hjelp til overgang til biofyringsolje?

Alle oljefyrkjeler kan benyttes med biofyringsolje!

En enkel og rask overgang til en miljøvennlig varmeproduksjon uten store investeringer.
Biofyringsoljen er CO2-nøytral og gir reduksjon i NOx-utslipp.

Ta kontakt, vi hjelper deg gjerne - også med vanlig service på oljefyr!

 

Hva er biofyringsolje?

 • Biofyringsolje er basert på resirkulerte biologiske oljer (f.eks. fisk, planter eller animalske kilder).
 • Biofyringsolje er olje som gjenvinnes etter bruk i næringsmiddel-
  industrien, fra fettutskillere og forurenset bioolje som er uegnet til mat.
 • Biofyringsolje belaster derfor ikke landbruksarealer eller legger press på regnskogsområder.
 • Normert biofyringsolje har lang holdbarhet og tåler lagring og frost.

 

Konvertering til biofyringsolje:

 • Det må benyttes normert biofyringsolje med standard:
  BFO1 EN 14214 eller bedre.
 • Tanken bør/må renses.
 • Oljeinstallasjonen bør/må renses.
 • For å sikre driften anbefaler brennerleverandørene å skifte pumpe og oljeslanger beregnet/godkjent for biofyringsolje.
 • Brenner må innreguleres på nytt.

Kontakt vår servicetekniker Nils Arne Henden, han er stadig på farten for å utføre service på oljefyrer og med overgang til biofyringsolje.

Nils Arne Henden

Jeg hjelper deg med
service på oljefyr og
med overgang
til biofyringsolje!

Nils Arne Henden, 
Servicetekniker

Tlf: 97 63 59 40
Send meg en mail